Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Dokumenty

Zgoszenie wypadku: 502-308-308
Zgoszenia on-line: www.warta.pl

Biuletyn szkolny

Aktualności

22-05-2019
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Nowy kalendarz zakończenia roku szkolnego

 W związku z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi wcześniejszego  zakończenia roku szkolnego informujemy, że planowane terminy podane na zebraniach klasowych uległy zmianie. Ostateczne zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się wg następującego porządku:

 •  w niedzielę, 16 czerwca:
  • Msza św. dla klas 0-6 SP g. 16
  • Msza św. dla klas 7-8 SP i 3 gimnazjum o g. 18
 • w poniedziałek, 17 czerwca - uroczystość zakończenia nauki dla klas 8 - sala gimnastyczna g. 18
 • we wtorek, 18 czerwca – uroczystość zakończenia nauki dla gimnazjum - sala gimnastyczna g. 18, po uroczystości od g. 20.30 bal dla klas 8 i 3 gim
 • w środę, 19 czerwca – uroczystość zakończenia roku szk. dla pozostałych klas i rozdanie świadectw dla wszystkich klas wg porządku:
  • g. 8.00 –  kl. 3 gimnazjum aula w nowym skrzydle
  • g. 9.00 –  kl. 8 SP aula w nowym skrzydle
  • g. 10.00 - kl. 4-7 SP duża sala gimnastyczna
  • g. 11.00 - kl. 0-3 SP duża sala gimnastyczna
22-05-2019
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Wyniki konkursu fizycznego Lwiątko 2019

Otrzymaliśmy oficjalne wyniki uczniów biorących  udział w konkursie fizycznym Lwiątko 2019. W naszej szkole startowało 19 uczniów.

Najwyższy wynik w gimnazjum uzyskał Franek Gwiazda z kl. 3A g. osiągając 106,25 p. (na 150 możliwych). Franek otrzymał także tytuł „kaon” - przysługujący osobom, które zdobyły co najmniej 100 i mniej niż 125 punktów.


Oto najlepsze wyniki uczniów w poszczególnych grupach wiekowych (max. 150 p.):

 •  Klasy 3 gim.
 1. Franek Gwiazda (kl. 3A)    106,25 p. - kaon
 2. Krzysztof Król (kl. 3B)            90,75 p. – taon*
 3. Jan Gebel (kl. 3A)                  52,50 p.
 4. Julian Orłowski (kl. 3A|)        52,50 p.

 

 • Klasy 8 SP
 1. Izabela Imms (kl. 8A)             65,25 p.
 2. Iwo Bieniasz (kl. 8B)              62,00 p.
 3. Piotr Biczel (kl. 8B)                 58,00 p.

 

 •  Klasy 7 SP
 1. Piotr Kozak (kl. 7A)                 70,50 p.
 2. Michał Szefler (kl. 7A)             67,25 p.
 3. Kacper Rączkowiak (kl. 7A)  57,50 p.
 4. Antoni Zdebiak (kl. 7 A)          57,50 p.


*) tytuł „taon” - przysługuje osobom, które zdobyły co najmniej 75 i mniej niż 100 punktów.


17-05-2019
Autor: Marzena Prądzyńska
Szczególne osiągnięcia wpisywane na świadectwo ukończenia szkoły

Szczególne osiągnięcia uczniów wpisywane na świadectwo szkolne:

1)  uzyskane wysokie miejsca- nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem- w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego:

KONKURSY wpisywane na świadectwo ukończenia szkoły i punktacja

1.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

2.  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty (miejsca 1 – 10)

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty (miejsca 1 – 10)

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty (miejsca 1 – 5)

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkty (miejsca 1 – 3)

UWAGA! INFORMACJA MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

Dotyczy: wątpliwości zgłoszonych przez dyrektorów szkół w związku z procesem rekrutacji.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

odnosząc się do zapytania dotyczącego określenia wysokich miejsc w zawodach wiedzy informuję, że w związku z brakiem określenia miejsc od 1-10 przez organizatorów niektórych konkursów, za wysokie miejsce uznaje się:

 1.  najwyższy przyznawany tytuł, np.:
 1. w Międzynarodowym Konkursie „Matematyczny Kangur”, w konkursach organizowanych przez „Łowcy Talentów – Jersz”  uznaje się tylko tytuł laureata.
 2. w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” uznaje się tylko tytuł hiperonΩ.
 3. inne tytuły, np. mistrz, złote pióro, itp.

          2. Jeżeli organizator w regulaminie określił mniej niż 3, 5, lub 10 miejsc (odpowiednio w konkursach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich

               lub międzynarodowych) uznaje się tylko te miejsca, np.

 1. w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr” uznaje się tylko miejsca I, II i III.

 

WOLONTARIAT

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

13-05-2019
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Elektroniczny system rekrutacji do szkół warszawskich oraz powiatu pruszkowskiego

Od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich oddziałów gimnazjalnych będą mogli dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do szkoły warszawskiej w elektronicznym systemie rekrutacji, pod adresem: 

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00.

Klikając na poniższy link można zobaczyć liczbę punktów, jaką uzyskali kandydaci przyjęci do oddziałów w warszawskich szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.

 

Elektroniczny system rekrutacji do szkół powiatu pruszkowskiego

 Informacje o systemie rekrutacji do szkół powiatu grodziskiego

 

 

 

 

13-05-2019
Autor: Marzena Prądzyńska
Konkurs Logicznego Myślenia

Jeremi Bieniasz z klasy 6b oraz Tymoteusz Jaworski z klasy 7b otrzymali tytuły laureatów oraz wywalczyli ósme miejsca w kraju w Konkursie Logicznego Myślenia, który odbył się w naszej szkole 1 marca.

Gratulujemy!

13-05-2019
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Zakupiliśmy sprzęt komputerowy dla szkoły w Tanzanii

Jak już informowaliśmy w wyniku wielkopostnej zbiórki udało nam się zgromadzić 5 162,59 zł na sprzęt komputerowy dla szkoły w Kidongo. W kwietniu potrzebne urządzenia zostały zakupione za kwotę 4 959,42 zł. Są to m.in.: laptop Asus z twardym dyskiem o pojemności 1 TB, projektor Asus i powerbank. Sprzęt ten został przekazany współpracującemu z naszą szkołą panu  Krystianowi Tyrańskiemu, który 12 maja odleciał do Tanzanii. W Kidongo  Pan Krystian odda sprzęt do rąk własnych dyrekcji tanzańskiej szkoły.

Zdjęcia lub filmik z przyjęcia darów będzie można wkrótce obejrzeć na facebooku.

Pozostałe pieniądze zostaną przekazane na Adopcję serca dla dziewczynek z Rwandy i Kongo, którymi jako rodzice adopcyjni opiekują się klasy pierwsze naszej szkoły. Adopcje organizują Siostry Służki NMP z ul. Modrzewiowej w Podkowie Leśnej.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i ofiarność. Jest to wspaniały wyraz solidarności z dziećmi oraz nauczycielami, którym przyszło żyć i pracować w trudniejszych niż nasze warunkach cywilizacyjnych i materialnych.

Anna Szymaszczyk
wychowawczyni kl. 1b

15-04-2019
Autor: Kamil Urbański
Amelia Walewska finalistką Konkursu Wiedzy Biblijnej Hieronymus 2019

Uczennica naszej szkoły, Amelia Walewska z klasy 7b, została finalistą Konkursu Wiedzy Biblijnej Hieronymus 2019. Tegoroczny konkurs obejmował wiedzę z Dziejów Apostolskich i wybranych Listyów św. Pawła (1-2Kor, Rz, Ga, Ef i Kol) oraz treść i wiedzę teologiczną zawartą w komentarzach teologicznych. Konkurs składał się z trzech etapów (szkolny, ponadszkolny, wojewódzki), ma na celu: 

 1. rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną;
 2. pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji;
 3. zainteresowanie uczniów duchowym przesłaniem Nowego Testamentu.

W połowie maja Komisja Wojewódzka organizuje uroczyste zakończenie Konkursu z rozdaniem nagród w gmachu Metropolitalnej Kurii Warszawskiej (ul. Miodowa 17/19). 

Serdecznie gratulujemy Amelce!!!

09-04-2019
Autor: Kamil Urbański
Wojewódzkie Indywidualne Biegi Przełajowe - Finały

W piątek 5 kwietnia w Kamionie odbyły się XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w regionie Sochaczew – Płock. Piękna pogoda, rozmach organizacyjny i świetnie przygotowana trasa im Roberta Lewandowskiego zachęcała do startów i rywalizacji. Zawodnicy i licznie zaproszeni goście podziwiali ceremoniał rozpoczęcia zawodów, wprowadzenie na stadion flagi Szkolnego Związku Sportowego, jej wciągnięcie na maszt oraz zapalenie znicza "olimpijskiego".

Na starcie stanęło blisko tysiąc najlepszych biegaczy w województwie mazowieckim! Było o co walczyć, gdyż pierwsze sześć osób w każdej z dwunastu kategorii automatycznie awansowało do mistrzostw Polski. Naszą szkołę, gminę i powiat grodziski reprezentowała uczennica klasy 7 Kamila Żulińska w roczniku 2005. Dojście do etapu wojewódzkiego w lekkiejatletyce to ogromne, szczególne i rzadkie osiągniecie naszych uczniów. Zawodniczka były świetnie przygotowana, pobiegła na 100% swoich możliwości. Kamila uplasowała się na 21 miejscu. Jesteśmy dumni ze startu Naszej uczennicy w tak prestiżowych i wysokiej rangi zawodach. Gratulujemy występu i zachęcamy do dalszej pracy.

(Mira Misarko)

05-04-2019
Autor: Kamil Urbański
Wyniki Powiatowego Konkursu Biblijnego im. Klemensa Rzymskiego - Ewangelia wg św. Jana w Ruścu

Wyniki konkursu:

Klasy I - III - konkurs plastyczny:

 • II miejsce - Maria Stępień- 1a
 • III miejsce - Dominik Siwek - 1a
 • wyróżnienie - Klara Szabłowska - 1a

Klasy IV - VI - konkurs wiedzy z Ewangelii wg. św. Jana

 • I miejsce - Hanna Wlazło - 5a (95%)
 • II miejsce - Klara Powierża - 5a (93%)

Serdecznie gratulujemy!

04-04-2019
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Podsumowanie konkursów kuratorynych w szkole podstawowej i gimnazjum

Z wielką radością przyjęliśmy informacje o sukcesach naszych uczniów w konkursach przedmiotowych zarówno w gimnazjum jak i w szkole podstawowej.

Ostatecznie w gimnazjum Franciszek Gwiazda uczeń z kl. 3a uzyskał tytuł laureata w dwóch konkursach kuratoryjnych: matematycznym i fizycznym, a jego kolega z kl. 3b Krzysztof Król został laureatem konkursu fizycznego, natomiast tytuł finalisty uzyskało dwoje uczniów: w konkursie polonistycznym Maria Rzepka z kl. 3a i w konkursie z języka niemieckiego Daniel Mazanek z kl. 3b. Dodatkowo Jasper Batty z kl. 3b został tegorocznym laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.

Natomiast w szkole podstawowej mamy czworo finalistów: Izabela Imms z kl. 8a w konkursie z języka angielskiego, Piotr Biczel z kl. 8b w konkursie fizycznym, Hubert Stajniak z kl. 8b w konkursie historycznym i Eryk Mikulski z kl. 8a w konkursie matematycznym.

Sukcesy te obok wielkiej satysfakcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli dają przywileje przy rekrutacji do szkół licealnych, co w tym roku ma duże znaczenie. Laureaci są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, otrzymując najwyższy możliwy wynik i dodatkowo są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Finaliści zaś otrzymają dodatkowe punkty, które mogą przybliżyć przyjęcie ich do wymarzonej szkoły średniej.

04-04-2019
Autor: Mariusz Traczyk
Laptop dla szkoły w Tanzanii - podsumowanie akcji

Blisko 2 lata temu, z okazji 1050 - lecia  chrztu Polski, zbieraliśmy pieniądze na budowę studni w tanzańskiej wiosce Kidongo. Wtedy to zostałam wydelegowana do osobistego przekazania tego daru. W czasie kilkudniowego pobytu w wiosce bardzo zżyłam się ze społecznością szkolną poznaną już wcześniej za pośrednictwem zdjęć i opowiadań  Pana Krystiana Tyrańskiego, który od pięciu już lat pomaga zaprzyjaźnionej szkole w Kidongo., a w naszej szkole prowadzi lekcje z bębnami.

Niezapomniana wizyta w afrykańskiej górskiej wiosce  była  dla mnie okazją do poznania, choć w części, trudnej codzienności społeczności szkoły. Dowiedziałam się wtedy, że marzeniem tamtejszej Pani dyrektor Mtui, było posiadanie laptopa, który pomógłby znacząco podnieść jakość nauczania w szkole. Szkoła nie ma prądu, ale zatrudniona tam kadra (7 osób na 230 dzieci) ma w domach możliwość ładowania sprzętu.

Po dwóch latach od ostatniej wizyty, Pan Krystian po raz kolejny wybiera się do tej niezwykłej wioski, tym razem z programem edukacyjnym przybliżającym tamtejszym uczniom ich rodzimą przyrodę. Pojawiła więc okazja do przekazania wymarzonego prezentu, jakim jest laptop o mocnej baterii i dodatkowo rzutnik.

Tegoroczna jałmużna wielkopostna wsparta organizacją kiermaszu przyniosła znaczący efekt i udało się zebrać

na ten cel 5 162,59 zł.

Sprzęty zawiezie Pan Krystian i odda do rąk własnych dyrekcji tanzańskiej szkoły. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i ofiarność.

Anna Szymaszczyk - nauczycielka nauczania
zintegrowanego w Szkole św. Teresy

02-04-2019
Autor: Marzena Prądzyńska
Wyniki konkursu matematycznego Mat

Dnia 10 stycznia 2019 obyła się XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT.
Wzięło w niej udział ponad 6 tysięcy uczestników, wśród których wyłoniono 60 laureatów.

Najlepsze rezultaty naszych uczniów (miejsca od 1 do 10):

klasa III gim

1. Franek Gwiazda - 4 miejsce, dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

Szkoła Podstawowa, najlepsze

1. Łukasz Banasiewicz - klasa 2, 3 miejsce, dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

2.  Marcel Górczyński - klasa 4, 2 miejsce, dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

3.  Klara Powierża - klasa 5, 4 miejsce, dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

4.  Hania Wlazło - klasa 5, 7 miejsce, dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

5. Antonina Łazarska - klasa 6, 10 miejsce, dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

Gratulujemy świetnym matematykom:)

 

02-04-2019
Autor: Kamil Urbański
Gratulujemy Jasperowi!

Miło nam poinformować, że Jasper Batty, uczeń klasy IIIb gimnazjum zajął pierwsze miejsce w Warszawskim Gimnazjalnym Konkursie Języka Angielskiego BEDNARSKA MATTERS.

Pierwszą nagrodą w konkursie jest między innymi darmowe miejsce w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy Jasperowi oraz jego nauczycielce, Pani Annie Walewskiej.

02-04-2019
Autor: Marzena Prądzyńska
Wyniki konkursu Olimpus z języka angielskiego

 

Imię

Nazwisko

Suma

Miejsce

Opis

 

 

 

 

punktów

 

 

 

 

Język angielski - kl. 3 gimnazjum

 

 

 

 

 

Jan

Pepliński

56

5

Dyplom laureata, Nagroda

 

 

 

 

 

 

książkowa

 

 

Mikołaj

Syska

54

7

Dyplom laureata

 

 

Liliana

Piotrowska

52

9

Dyplom laureata

 

 

Michał

Tałasiewicz

42

19

Dyplom uznania

 

 

Aleksander

Jarzyna

38

23

Dyplom uznania

 

 

Język angielski - kl. 4

 

 

 

 

 

Ivo

Kulik

46

15

Dyplom uznania

 

 

Marcel

Górczyński

46

15

Dyplom uznania

 

 

Jeremi

Mihułka

42

19

Dyplom uznania

 

 

Zofia

Gryżewska

42

19

Dyplom uznania

 

 

Karol

Staszewski

36

25

Dyplom uznania

 

 

Dominik

Przybysz

34

27

Dyplom uznania

 

 

Język angielski - kl. 5

 

 

 

 

 

Barbara

Rawa

57

4

Dyplom laureata, Nagroda

 

 

 

 

 

 

książkowa

 

 

Klara

Powierża

56

5

Dyplom laureata, Nagroda

 

 

 

 

 

 

książkowa

 

 

Nela

Miller

48

13

Dyplom uznania

 

 

Natalia

Trawińska

44

17

Dyplom uznania

 

 

Zofia

Mosiej

43

18

Dyplom uznania

 

 

Hanna

Szymańska

38

23

Dyplom uznania

 

 

Maria

Devirion

38

23

Dyplom uznania

 

 

Ignacy

Łazarski

32

29

Dyplom uznania

 

 

Katarzyna

Kozak

32

29

Dyplom uznania

 

 

Kornelia

Strokow

28

33

Dyplom uznania

 

 

Natalia

Dwornik

27

34

Dyplom uznania

 

 

Język angielski - kl. 6

 

 

 

 

 

Amelia

Short

60

1

Grawerowany dyplom laureata,

 

 

 

 

 

 

Nagroda książkowa

 

 

Alicja

Madej

56

5

Dyplom laureata, Nagroda

 

 

 

 

 

 

książkowa

 

 

Julia

Kowalska

49

12

Dyplom uznania

 

 

Laura

Ryfa

46

15

Dyplom uznania

 

 

Jan

Różański

46

15

Dyplom uznania

 

 

Język angielski - kl. 7

 

 

 

 

 

Łukasz

Bernat

56

5

Dyplom laureata, Nagroda

 

 

 

 

 

 

książkowa

 

 

Piotr

Kozak

54

7

Dyplom laureata

 

 

Kamila

Zygowska

52

9

Dyplom laureata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Suma

Miejsce

Opis

 

 

punktów

 

 

Amelia

Walewska

49

12

Dyplom uznania

Kacper

Rączkowiak

48

13

Dyplom uznania

Martyna

Bartosiewicz

46

15

Dyplom uznania

Język angielski - kl. 8

 

 

 

Hubert

Stajniak

55

6

Dyplom laureata

Katarzyna

Choroszko

52

9

Dyplom laureata

Dominika

Łopaciuk

51

10

Dyplom laureata

Amelia

Kowalska

50

11

Dyplom uznania

Natalia

Uścińska

49

12

Dyplom uznania

Eryk

Mikulski

49

12

Dyplom uznania

Gustaw

Szymański

49

12

Dyplom uznania

Nela Daria

Syska

46

15

Dyplom uznania

Piotr

Biczel

46

15

Dyplom uznania

Iwo

Bieniasz

44

17

Dyplom uznania

Marcel

Devirion

42

19

Dyplom uznania

Tymoteusz

Majchrzak

37

24

Dyplom uznania

Michał

Świtkiewicz

30

31

Dyplom uznania

 

 

 

01-04-2019
Autor: Mariusz Traczyk
Spotkanie formacyjne rodziców

„Poprzez adorację eucharystyczną Jezus dotyka duszy każdego człowieka i działa w samym sercu świata. Będąc uniwersalnym środkiem przeciwko złu, które nęka ludzkość, adoracja jest czerpaniem miłości Bożej z samego jej źródła”.

„Eucharystia jest szczytem i źródłem życia chrześcijańskiego... Wspólne przeżywanie Eucharystii tworzy wspólnotę”.

 

W piątek, 29 marca odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne dla rodziców naszej szkoły.

Długo oczekiwane, wymodlone, bardzo potrzebne.

Mimo, że w parafii było tego wieczoru kilka ważnych wydarzeń religijnych (np. ekstremalna droga krzyżowa), na nasze spotkanie przybyło blisko 80 osób.

Rozpoczęliśmy adoracją Pana Jezusa. W auli, w której odbywa się codzienna modlitwa uczniów, na podwyższeniu, stanęła monstrancja. Nasz Pan pośród nas, Jezus w naszej szkole!

Rozważania o powołaniu do bycia rodzicem, małżonkiem, prowadziła grupa rodziców. Był śpiew uwielbienia z towarzyszeniem gitary. W szczerych, bardzo osobistych, głośno wypowiadanych modlitwach, czuło się prowadzenie Ducha Świętego.

W tym czasie była możliwość spowiedzi – kolejne źródło łaski (w dwóch sąsiednich salach ustawiono przenośne konfesjonały).

Po zakończeniu adoracji rozpoczęła się Eucharystia. Celebrował ją i wygłosił homilię karmelita ojciec Krzysztof Piskorz. Wskazywał, że nawrócenie rozpoczyna się od zmiany myślenia: często myślimy i postrzegamy rzeczywistość na sposób „światowy”, skupiamy się na tym, co złe i mroczne, podczas gdy przecież mamy w sobie wiele darów Bożych – dobra, które pod działaniem Łaski Bożej zwycięża świat.

Po Mszy św., niejako na podsumowanie,  o. Krzysztof wygłosił jeszcze krótką konferencję.

Był też poczęstunek, kawa i słodycze, których nie zdążyliśmy spożyć wcześniej. Większość osób została na tym poczęstunku. I wszyscy byli pełni entuzjazmu. I nikomu jakoś nie spieszyło się do domu...

Bogu niech będą dzięki!

29-03-2019
Autor: Kamil Urbański
Zbiórka dla Kidongo trwa...

W ten poniedziałek, 1 kwietnia, ostatnia okazja by ofiarować swoją cząstkę szkolnej jałmużny wielkopostnej dla Kidongo.
Kup ciastko i kartkę wielkanocną wykonaną przez naszych uczniów.
P.S. Jak widać ekran już czeka!!!

(Anna Szymaszczyk)

24-03-2019
Autor: Artur Błażejak
Złoto na Mazovia Cup !

 W sobotę 23 marca w hali sportowej szkoły w Michałowicach odbył sie Turniej Gmin Zachodniego Mazowsza - Mazovia Cup. Do rywalizacji zgłosiło sie pięć drużyn z : Błonia, Brwinowa, Podkowy Leśnej i dwie z Michałowic. Każdy ze składów rozegrał cztery mecze. Nasza drużyna zmierzyła się w pierwszym meczu z Błoniem wygrywając go 14:1. Kolejną potyczkę przyszło nam stoczyć z drugą drużyną z Michałowic, z którą wygraliśmy 13:3. Z drużyną z Brwinowa również udało się wygrać i po meczu na tablicy widniał wynik 15:5 dla Podkowy. Pierwsza drużyna z Michałowic, podobnie jak my, miała na swoim koncie same zwycięstwa i to od ostatniego meczu miedzy Podkową a Michałowicami, zależało kto zdobędzie tytuł mistrza. Dodam tylko, że w przypadku remisu bilans bramek byłby tym razem na naszą korzyść. Przez pierwsze osiem minut każda z drużym wrzuciła piłkę do bramki przeciwnika 3 razy. Świadczyło to o bardzo zacietym spotkaniu i wybitnej pracy drużyn w obronie jak i świetnej postawie bramkarzy. Rywalizacja po przerwie przez pewien czas zbiegała sie w dalszym ciągu do odpierania i wyprowadzania ataków. Jednak na trzy minuty przed końcem nasza drużyna, zdołała odparty atak zamienić na jednopunktową przewagę. Wtedy chcąc niedopuścić przeciwników do naszej bramki, nasz obrotowy Krzysiek Król otrzymał karę minutową za nieprawidłowe zatrzymanie przeciwnika. Po tym jakby dostali wiatru w żagle i mimo przewagi liczebnej przeciwnika zdołali podwyższyć wynik. Następnie po powrocie Krzyśka i pełnej obronie dorzucili jeszcze i  wynikiem 8:5 pokonaliśmy druzynę z Michałowic zdobywajac złoty medal i tytuł Mistrza Mazovia Cup. Ponadto wyróżniono jeszcze trzech zawodników w tym turnieju. Najlepszym strzelcem z dorobkiem 19 bramek został nasz rozgrywajacy Jan Ginał, nalepszym bramkarzem został Szymon Rzepniewski z Michałowic, a tytuł najbardziej wartościowego zawodnika turnieju zdobył nasz obrotowy Krzysztof Król. Gratulujemy!

Skład: Filip Bołbot, Krzysiek Król, Jan Ginał, Jan Pepliński, Iwo Bieniasz, Tymek Jaworski, Franek Gwiazda, Franek Woźniak, Franek Łajeczko, Michał Tałasiewicz, Kornel Siwek, trenerzy: Witold Rzepka, Artur Błażejak.

Ps: Bardzo dziękujemy naszym wiernym kibickom Karolinie i Zosi, które mimo soboty i mnóstwa nauki, wiernie kibicowały do końca.   Pomimo zwyciestwa i bardzo cennych nagród ( smartwatch! ), chłopcy stwiedzili:  najwazniejsze, że jak zwykle na tych zawodach była pizza...

17-03-2019
Autor: Artur Błażejak
Mistrzostwa Powiatu Chłopców kategoria Dzieci

 20 lutego w Szkole Samorządowej w Podkowie Leśnej rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego  w Piłce Ręcznej Chłopców w kategorii dzieci. Naszą szkołę reprezentowała zupełnie nowa drużyna, utworzona przed zawodami z uczniów klas od 5 do 7. Chłopcy ci nie mieli okazji przed zawodami pograć w jednej drużynie. Każdy z tych zawodników powołany został do zespołu dostając konkretne zadanie. Dopiero na zawodach miało się okazać czy zadania i powołania były trafne.

Do pierwszego meczu z naszą reprezentacje wyszła drużyna z Książenic. Nasi chłopcy z pewnym dystansem rozpoczęli mecz ale już po chwili okazało się, że jednak mimo braku zgrania wcześniej, ich umiejętności pozwalają na swobodne prowadzenie gry. Mecz ten wygraliśmy dość pewnie 10:4. W drugiej potyczce z Milanówkiem chłopcy poczuli jeszcze więcej wiatru w żaglach i wygrali ten mecz 9:1. Półfinałowa rywalizacja ze szkołą nr 6 z Grodziska  Mazowieckiego, pomimo obaw związanych z dość rosłymi koszykarzami, okazała się również łatwą do wygrania. Z Grodziskiem wygraliśmy 9:0. W finale zagraliśmy ze szkołą z Podkowy Leśnej. Dopiero w tym meczu zawodnicy ze szkoły samorządowej potrafili zatrzymać naszych ręczniaków. Potyczkę tą przegraliśmy 7:4 zajmując drugie miejsce w zawodach i zdobywając tytuł Wicemistrza Powiatu Grodziskiego.  Jest to bardzo dobry wynik tym bardziej, że jak wspomniałem na wstępie był to pierwszy wspólny występ tej drużyny. Gratulujemy !

A oto oni: Kuba Dumicz, Stasiek Domański, Michał Szefler, Jeremi Bieniasz, Wiktor Dąbrówka, Aleksander Przybysz, Krzysztof Charzyński, Kuba Antolak, Antek Zdebiak, Adam Jurkowski, Maciek Chmielewski, Antek Magielski,trener Artur Błażejak.

17-03-2019
Autor: Artur Błażejak
Srebro w Michałowicach

 Turniej o Puchar Wójta Michałowic w Piłce Ręcznej, to świetna okazja do sprawdzenia formy przed Mistrzostwami Powiatu. Do udziału w tych zawodach zgłosiło się pięć drużyn z :Teresina, Leszna, dwie z Michałowic i Podkowy Lesnej. Utworzono grupę i walczyliśmy każdy z każdym. Pierwsze dwa mecze, z drugą drużyna Michałowic i Lesznem, wygraliśmy odpowiednio 9:4 i 13:8. Trzeci mecz z Teresinem po dość zaciętej walce udało się wygrać 10:8. Natomiast  najtrudniejszym przeciwnikiem okazała się pierwsza drużyna z Michałowic, z którą zremisowaliśmy 9:9 i zwycięstwie gospodarzy zdecydował bilans Bramkowy. Zawodnikiem Turnieju został Piotr Brodowicz natomiast tytuł Najlepszego Bramkarza przypadł Filipowi Bołbotowi z naszej drużyny. Gratulujemy!

Sład: Jan Ginał, Kszysiek Król, Jan Pepliński, Filip Bołbot, Mikołaj Syska, Iwo Bieniasz, Franek Woźniak, Marcel Mokosa, Olek Jarzyna, Tymek Jaworski, Kornel Siwek, Piotr Wojtkowski.

17-03-2019
Autor: Artur Błażejak
Kolejne złoto w Mistrzostwach Powiatu nasze!

  Na Mistrzostwach Powiatu Grodziskiego w Piłce Ręcznej Chłopców w kategorii Młodzież, nasi chłopcy nie mięli sobie równych. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to nieskromnie ale faktycznie wszystkie mecze eliminacyjne wygraliśmy przewagą przynajmniej 10 bramek. Po pierwszym spotkaniu z bardzo wysokimi zawodnikami z Międzyborowa wynik na tablicy widniał 14:4 dla Podkowian. Drugi mecz graliśmy ze szkołą samorządową i podobnie jak w pierwszym meczu dziesięciobramkową przewaga zakończyliśmy to spotkanie wynikiem 18:8. Mecz półfinałowy z drużyną Jaktorowa chłopcy wygrali tracąc tylko jedna bramkę 10:1. W finale natomiast ze szkołą z Grodziska poradziliśmy sobie 16:6. Mam nadzieję, że to dobry znak aby w tym roku w Mistrzostwach Międzypowiatowych  walczyć o najwyższe trofeum.

Mistrzowie Powiatu: Filip Bołbot, Jan Ginał, Krzysiek Król, Jan Pepliński, Mikołaj Syska, Tymek Jaworski, Franek Łajeczko, Olek Jarzyna, Franek Gwiazda, Franek Woźniak, Kornel Siwek, Iwo Bieniasz, Marcin Wojtkowski

17-03-2019
Autor: Artur Błażejak
Dziewczyny srebrne w Powiecie!

  Drugie  miejsce zajęły nasze dziewczęta w Mistrzostwach Powiatu Grodziskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt w kategorii Młodzież. Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn więc system rozgrywek pozwalał rozegrać spotkanie z każdym z uczestników. Do pierwszego starcia wyszły do nas dziewczęta z Międzyborowa. Losowanie pozwoliło nam zagrać trzeci mecz w turnieju, co umożliwiło poprowadzić obserwacje wszystkich drużyn. Po wnikliwych analizach i ustaleniu gry, nasze zawodniczki pełne zaangażowania i woli walki ruszyły do ataku. Broniły bardzo szczelnie, jednocześnie przeprowadzając bardzo skuteczne ataki. Ta obrona była istotna podwójnie, gdyż nasza pierwsza bramkarka nie mogła wystartować w zawodach wiec między słupkami naszej bramki stanęła Weronika Seidlecka grająca wcześniej w polu. Nie jest to proste zadanie kiedy nagle z pozycji rzucającej do bramki staje się broniącą. Weronika jednak z meczu na mecz radziła sobie coraz lepiej. W tym pierwszym, po końcowym gwizdku, na tablicy widniał wynik 6:4 dla Podkowy. W drugim meczu ze szkołą samorządową do naszej bramki piłka wpadła już tylko 3 razy, a koleżanki z pola postarały się by bramkarka przeciwniczek sięgała po piłkę z siatki 7 razy. Natomiast w trzecim meczu z 6 Grodzisk dziewczęta postarały się aby wynik był dwucyfrowy i rezultatem 10:1 wygrały to spotkanie. Ostatnim zespołem, z którym nam przyszło zagrać, to dziewczęta z Jaktorowa. W pierwszych minutach meczu udało się utrzymać przewagę natomiast po przerwie kilka niepotrzebnych starć pod naszą bramką zaskutkowało rzutami karnymi i w rezultacie mecz skończył się naszą przegrana 3:6. Był to bardzo dobry występ naszych szczypiornistek. Jako że dziewczęta z Jaktorowa w zeszłym roku wygrały turniej Igrzysk Mazowieckich, nasze dziewczęta z drugim miejscem w powiecie, pierwszy raz w historii szkoły, mają możliwość startu  w Mistrzostwach MIędzypowiatowych. Gratulujemy i  do boju!

Sklad: Weronika Siedlecka, Pola Kowalczyk, Paula Jankowicz, Karolina Zalewska, Liliana Piotrowska, Emilia Citków, Laura Kierzel, Zosia Pohrybieniuk, Dominika Migda, Marysia Kowalska, Marysia Rzepka, Marysia Możejko, trener Artur Błażejak

07-03-2019
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Komunikat ws. zmiany organizacji ruchu samochodowego przed szkołą

Od najbliższego piątku, 8 marca od g. 8.20 do odwołania będzie zamknięte skrzyżowanie ul. Modrzewiowej i Kościelnej, i jednocześnie wjazd na ul. Modrzewiową od ul. Jana Pawła II. Proszę mieć to na względzie przy przywożeniu dzieci do szkoły. Przez ten okres będzie możliwość wjazdu w pobliże szkoły od ul Akacjowej.

Proszę o szczególną uwagę bo natężenie ruchu w od ul. Akacjowej zwiększy się znacznie.

Jeśli możliwe, proszę też o wcześniejsze przywożenie dzieci. O godz. 7.45  jest znacznie mniejszy ruch.

Grzegorz Dąbrowski

06-03-2019
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Jałmużna wielkopostna Szkoły św. Teresy- Laptop i rzutnik dla szkoły w Kidongo

Szanowni Państwo-Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Podczas Wielkiego Postu  chcielibyśmy zebrać pieniądze na laptop i rzutnik dla zaprzyjaźnionej szkoły w dalekiej Tanzanii. 

Zbiórka będzie przeprowadzana w każdy piątek Wielkiego Postu po modlitwie oraz podczas zebrania trymestralnego. Ofiary można składać także w sekretariacie do końca  marca. Dodatkowo Samorząd Szkolny przeprowadzi kiermasz przyniesionych przez naszych uczniów gier planszowych, puzzli, maskotek, dziecięcej biżuterii, książek itp.

Zbiórka wszystkich przedmiotów będzie trwała od poniedziałku 11 marca, a kiermasz odbędzie się w środę 20 marca. Zabawki można składać do specjalnego pudła w sali 25 – klasa 1b. Kwota potrzebna na zakup laptopa o mocnej baterii i rzutnika to minimum 5000zł. Jeśli Państwo uznają, że chcieliby włączyć się w tę akcję będziemy bardzo wdzięczni, a radość dzieci i nauczycieli tej zaprzyjaźnionej tanzańskiej szkoły- trudna do opisania.

 Z wyrazami szacunku Anna Szymaszczyk

06-03-2019
Autor: Kamil Urbański
Rozpoczynamy Wielki Post

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post. Społeczność szkolna uczestniczyła w tym dniu w Eucharystii, w czasie której księża posypywali nasze głowy popiołem na znak pokuty. Ten widoczy symbol ma zmobilizować nas do podjęcia nawrócenia w czasie 40 dni postnych. Wielki Post potraktujmy jako czas ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, wytężonej modlitwy, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, ."..A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6, 18).

01-03-2019
Autor: Kamil Urbański
Uroczysta modlitwa w intencji Żołnierzy Wyklętych

W Narodowym Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" uczniowie uczestniczyli w porannej modlitwie w intencji wszystkich niezłomnych żołnierzy. Szczególnym wspomnieniem otoczono dzieci, żony i matki żołnierzy podziemia niepodległściowego, które mimo powszechnie stosowanej "mowy nienawiści" okupacji sowieckiej, obecnej w gazetach, telewizji, rozmowach, udowodniły swój heroizm i odwagę. Należy pamiętać o tym, że najbliźsi żołnierzy wyklętych są również bohaterami. 

15-02-2019
Autor: Kamil Urbański
W drodze ku mądrości

Czworo uczniów z trzecich klas naszego gimnazjum: Franciszek Gwiazda, Maria Możejko, Agata Rączkowiak i Mikołaj Syska, zostało zakwalifikowanych do Etapu Rejonowego Konkursu Filozoficznego: W drodze ku mądrości .

Konkurs organizuje  Polskie Towarzystwo Filozoficzne na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

W tegorocznym szkolnym etapie konkursu wzięło udział 13 gimnazjalistów z klas trzecich.

Test zawierał pytania  dotyczące filozofii starożytnej: jońskich filozofów przyrody, Sokratesa, Platona, Arystotelesa oraz kierunków etycznych w filozofii hellenistycznej.

Następny etap obejmujący również filozofię św. Augustyna i św. Tomasza, odbędzie się 23 lutego w Warszawie. Oprócz pytań szczegółowych, będzie wymagał napisania krótkiego eseju na jeden z dwóch zaproponowanych  tematów.

 

Uczestniczkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Anna Szymaszczyk

10-02-2019
Autor: Artur Błażejak
Puchar Króla chłopców w naszych rękach !

Trzecia edycja turnieju o Puchar Króla, odbyła się sobotę 12.01 w hali sportowej szkoły samorządowej w Podkowie Leśnej. Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny chłopców: Podkowa SP 1, Podkowa SP 2, Michałowice i Rusiec oraz trzy analogiczne składy dziewcząt lecz bez naszej reprpezentacji. Kilka dziewcząt z naszej szkoły jednak przyszło dopingować chcłopców w zmaganiach. Nasza reprezentacja rozegrała trzy spotkania. W pierwszym z nich przyszło nam walczyć z drużyną z Ruśca. Dość pewnie prowadząc mecz, wygraliśmy ten pojedynek 16:9. Kolejny mecz rozegraliśmy z bratnią drużyną z Podkowy. To spotkanie również udało się wygrać 19:12. Ostatni mecz przyszło nam grać z Michałowicami. Z chłopcami tej drużyny w większości potyczek toczy się bardzo zacięta walka. Podobnie było i tym razem. Atak ,obrona, atak, obrona, atak - bramka! Tak mniej więcej wyglądało to spotkanie. Gole padały raz do jednej, raz do drugiej bramki. Czasem jednej lub drugiej drużynie udało sie odskoczyć na dwie bramki ale wynik szybko zostawał wyrównywany. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 12:12. Taka sytuacja bardzo nam odpowiadała, gdyż bilansem bramkowym mieliśmy lepszą sytuację niż chłopcy z Michałowic. Remis więc dawał nam zwycięstwo w całym turnieju. Wśród chłopców Tymek Jaworski zdobył tytuł MVP i statuetkę najlepszego zawodnika, wśród dziewcząt tytuł ten przypadł  Asi Krzyżanowskiej ze szkoły samorządowej.

Gratulujemy całej drużynie chłopców i wyróżnionym zawodnikom.

04-02-2019
Autor: Marzena Prądzyńska
Wyniki konkursu matematycznego Alfik

Dnia 21 listopada 2018 obyła się XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. W matematycznej
rozgrywce wzięło udział ponad 61 tysięcy uczestników, wśród których wyłoniono 346 laureatów.

Dyplomy za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie uzyskały nastepujące osoby:

Franciszek Woźniak klasa 3 gim. - 85%

Franciszek Gwiazda klasa 3 gim.- 85%

Krzysztof Król klasa 3 gim.- 73%

 

Łukasz Banasiewicz klasa 2 - 83%

Jan Sobolewski klasa 2 - 80%

Marcel Górczyński klasa 4 - 72%

Klara Powierża klasa 5 - 84%

Barbara rawa klasa 5 - 78%

Jeremi Bieniasz klasa 6 - 88%

Zofia Ladunkin klasa 6 - 79%

Laura Ryfa klasa 6 - 75%

Jadwiga Dzudzewicz klasa 6 - 74%

Igor Sadłocha klasa 6  - 71%

 

Dyplomy za uzyskanie dobrego wyniku otrzymali:

Stanisław Richter klasa 2 - 65%

Weronika Marek klasa 3 - 67%

Stanisław Głuszko klasa 5 - 66%

Szymon Joński klasa 5 - 65%

Magdalena Jaworska klasa 5 - 65%

Kamila Zygowska klasa 7 - 65%

 

Gratulacje!

 

 

 

24-01-2019
Autor: Kamil Urbański
Fanpage Szkoły św. Teresy

Witamy serdecznie!
Zapraszamy do polubienia fanpage Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na którym będą publikowane aktualności, informacje oraz wydarzenia z życia szkoły.

 

23-01-2019
Autor: Marzena Prądzyńska
Wyniki konkursu english high flier 2018

Sukcesy i dyplomy w konkursie jezyka angielskiego uzyskały nastepujące osoby:

Klasa 5

1. Klara Powierża 94%, dyplom bardzo dobry

2. Kyna Boyle 87% dyplom bardzo dobry

3. Antoni Magielski 82% dyplom bardzo dobry

4. Barbara Rawa 78% dyplom dobry

Klasa 6

1. Amelia Short 91% dyplom bardzo dobry

2. Julia Kowalska 80% dyplom bardzo dobry

Klasa 7

1. Kacper Rączkowiak 85% dyplom bardzo dobry

2. Kamila Zygowska 79% dyplom dobry

Klasa 8

1. Katarzyna Choroszko 81% dyplom bardzo dobry

2. Amelia Kowalska 76% dyplom dobry

Klasa III gimnazjum

1. Jasper Batty 96% dyplom bardzo dobry

2. Mikołaj Syska 94% dyplom bardzo dobry

3. Jan Pepliński 89% dyplom bardzo dobry

4. Marcin Wojtkowski 87% dyplom bardzo dobry

5. Agata Rączkowiak 84% dyplom bardzo dobry

6. Liliana Piotrowska 79% dyplom dobry

18-01-2019
Autor: Kamil Urbański
Jasełka

"Uwierz Polsko, naszej wiary nie zabraknie nam" - pod takim hasłem w szczególnym dla naszej ojczyzny roku - 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyły się w naszej szkole 21 grudnia "jasełka". Przygotowali je uczniowie klas szóstych, wspierani przez klasy czwarte i piątą. Do żłóbka Małego Jezusa oprócz pasterzy i królów przybyli polscy żołnierze, aby złożyć broń i prosić o pokój dla naszej ojczyzny i całego świata. Dekoracja i śpiewy były także bożonarodzeniowo-patriotyczne. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało.

15-01-2019
Autor: Kamil Urbański
Zimowisko - Stołowe 2019

Zimowisko Stołowe 2019 zostało zorganizowane po raz dwudziesty siódmy. Szkolny wyjazd w góry jest dla każdego uczestnika niezwykłym przeżyciem. Na tegoroczne zimowisko pojechało ponad 220 osób (195 uczniów).
W tym roku pogoda dopisała. Styczniowa aura była doprawdy zimowa. Takiej zimy wielu z nas nie pamięta. Śniegu było aż nadto, mróz znośny. Warunki do jazdy na stacjach narciarskich: Rusiński, Małe Ciche oraz na przydomowych stokach były rewelacyjne. Młodsi uczniowie szusowali na nartach, starsi jeździli na nartach lub deskach snowboardowych.
W trakcie zimowiska nie zabrakło dodatkowych atrakcji. Były gry i zabawy, pogodne wieczory, wspólne śpiewanie kolęd, spacery czy bitwy na śnieżki. Oczywiście były również dodatkowe jazdy popołudniowe i wieczorne, nie tylko na nartach czy snowboardzie ale i na jabłuszkach :).
Dla starszych klas zorganizowano ognisko. Drugiego dnia wyjazdu młodsi uczestnicy zimowiska wybrali się do Zakopanego na lekcję muzealną w Muzeum Tatrzańskim. W sobotę wszyscy uczniowie i opiekunowie pojechali do Bukowiańskiego Centrum Kultury "Dom Ludowy" w Bukowinie Tatrzańskiej na jasełka w wykonaniu zespołu „Mali Wiyrchowianie”. W Święto Trzech Króli (Uroczystość Objawienia Pańskiego) udaliśmy się do kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego na mszę świętą, po której w uroczystym "królewskim" orszaku z pochodniami wróciliśmy do swoich domów. Pobyt na zimowisku jest wyjątkowy, czas płynie tam trochę inaczej, jakoś tak... miło i ciepło, choć zimowo. Mogliśmy nie tylko zjeżdzać ze stoków, ale pobyć razem, zapatrzeć się w kulturę góralską. Dziękujemy wszytskim za udział w tegorocznym zimowisku. Czekamy teraz na kolejne...

16-12-2018
Autor: Aleksandra Mazanek
Finał Festiwalu Pięknej Piosenki !!!

 

W sobotę 8.12.2018 mogliśmy uczestniczyć w pięknym festiwalowym wydarzeniu.

Dzisiaj ostatnia relacja z Festiwalu Pięknej Piosenki.

Film z wielkiego finału autorstwa pana Szybińskiego.

Na finałową piosenkę wybrałam utwór Anny Jantar, pt. „Najtrudniejszy pierwszy krok”, ale nie mogłam oprzeć się pokusie, by nie zaśpiewać jej po niemiecku.

Anna Jantar często występowała na koncertach w Niemczech wykonując swoje utwory po niemiecku. Mało kto wie, że Jantar, to jej pseudonim sceniczny a w rzeczywistości nazywała się Schmetterling – czyli motyl, podobno to najbrzydsze słowo po niemiecku. Ostatni refren zaśpiewaliśmy po polsku i wystrzeliliśmy w niebo symboliczne motyle. Poza niewątpliwym przeżyciem duchowym udało mi się przemycić w tym występie element edukacyjny: publiczność nauczyła się, że Schmetterling to motyl oraz poznała liczebniki od 1-5.

 

 

12-12-2018
Autor: Aleksandra Mazanek
Różana Naleśnikarnia- trzeci dzień akcji mikołajkowej

Trzeci dzień akcji charytatywnej, mającej na celu zebranie funduszy na windę dla podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego "Opoka"  prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Wasilkowie kolo Białegostoku, upłynął mam bardzo smacznie. Siostry miały początkowo obawy, że po dwóch dniach pełnych zaangażowania dzieci i dorosłych - w piątek klasowe aktywności mikołajkowe, stoiska z przepięknymi rzeczami i smakołykami, pokazy taneczne, w sobotę Festiwal Pięknej Piosenki, po prostu nie starczy nam siły i zapału na niedzielne odwiedzenie szkoły. Nic bardziej mylnego!  Zapach przepysznych naleśników przyciagnął tłumy chętnych po mszach w kościele. Mnóstwo osób zrezygnowało z niedzielnego obiadu na rzecz tych "magicznych" naleśników, robionych z miłością i niosących pomoc potrzebującym. Po posiłku była też okazja, by zakupić świąteczne prezenty przygotowne przez uczniów z klasy piątej. Dziękujemy za liczne przybycie!

 Zachęcamy do obejrzenia filmu z tego dnia. Dowiemy się z niego  m.in jak wygląda codzienność w Wasilkowie, będziecie Państwo mogli się przekonać na co poszły Państwa dary. Wierzę, że dobro przekazane tym dzieciom wróci do nas w dwójnasób. Pomaganie jest fajne!!!

Film autorstwa Pana Tomasza Domańskiego

 

 

12-12-2018
Autor: Aleksandra Mazanek
Festiwal- działo się !!!

W sobotę 8.12.2018 odbył się "Festiwal Pięknej Piosenki" i rzeczywiście było

                                               PRZEPIĘKNIE!!!

Cudowne występy dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Panie wystapiły z piosenką "Gdzie ci mężczyźni?"  a panowie z pewną nonszalancją odpowiedzieli na to pytanie piosenką "Już taki jestem zimny drań". W przerwie aukcja oraz poczęstunek przygotowany przez klasy siódme.

Piękna piosenka w darze potrzebującym miała magiczną moc- udało nam się zebrać naprawdę pokaźną sumę. Dziękujemy!!!

Było magicznie, wesoło, momentami wzruszająco. Dziekuję wszystkim wykonawcom oraz wspaniałej publiczności za liczne przybycie, żywiołowe reakcje oraz dobre serce. Możecie być Państwo dumni z siebie i ze swoich dzieci!

By powoli stopniować emocje dzisiaj link do piosenki panów nauczycieli- autorka Pani Sylwia Gołecka. Marzy mi się film z całego festiwalu...

https://photos.app.goo.gl/rd963XtdgRCQkAE37

Zdjęcie- Pan Krzysztof Choroszko

12-12-2018
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Nauczycielki w wydaniu festiwalowym

Miłego oglądania!!!

11-12-2018
Autor: Kamil Urbański
Adwent

Za nami dwie niedziele adwentu. W tym szczególnym czasie przygotowujemy się do Bżego Narodzenia. W klasach naszych szkół odbyly się śniadania adwentowe. W poniedziałki, środy i piątki uczestniczymy w roratach.  Oczekując na narodziny Jezusa trwajmy w postanowieniach adwentowych.

11-12-2018
Autor: Kamil Urbański
Mikołajki - galeria

7 grudnia rozpoczęły się mikołajki „Święty Mikołaj dla Świętej Teresy”.  W tym roku zbieraliśmy pieniądze na windę dla ich podopiecznych Sióstr Terezjanek z Pogotowia Opiekuńczego. Jak co roku zaczęło się dniem aktywności klasowych. O poranku, po wspólnej modlitwie rozpoczęły się intensywne przygotowania stoisk i sal, aby następnie przez kolejne godziny uczniowie mogli z zaangażowaniem uczestniczyć w różnych działaniach. Tak jak w ubiegłych latach również i w tym roku niczego nie zabrakło. Uczniowie wykazali się wielką pomysłowością. Można było dobrze zjeść, kupić różnego rodzaju prace wykonane przez uczniów naszych szkół, pograć lub obejrzeć film.  Podsumowanie akcji miało miejsce na  sali gimnastycznej o godz. 13.00. Odbyły się uczniowskie pokazy tańca oraz mannequin challange. W sobotę dobył się Festiwal Dobrej Piosenki, występy muzyczne uczniów i nauczycieli. W niedzielę można było zjeść naleśniki z naleśnikarni Sióstr Terezjanek. Dziękujemy wszystkim za obecność przez te 3 dni mikołajek oraz za hojność serc!

11-12-2018
Autor: Artur Błażejak
Świąteczna Paczka z IIIB po raz trzeci!

Już po raz trzeci z rzędu z inicjatywy Państwa Wojtkowskich, klasa III B gimnzazjum uczestniczyła w przygotowaniu Świątecznej Paczki dla potrzebujacych. Rodzice z naszej klasy bardzo chetnie zaangazowali sie w zakupienie potrzebnych rzeczy oraz przygotowanie prezentów. Młodzież zajeła się, jak co roku pakowaniem tychże podarków. Wtym roku rodzina w potrzebie to :

Pan Robert (53 lata), jego córka Pani Anna (24 lata) i syn Adrian (19 lat) oraz wnuczka Amelia (6 lat). Sześć lat temu w pożarze mieszkania stracili wszystko, a niedługo potem umarła żona Pana Roberta, matka Anny i Adriana. W tym roku Pan Robert przeszedł wylew, jest na rencie. Ojciec Amelki nie poczuwa się do odpowiedzialności za małą, odszedł z życia rodziny, może i lepiej, bo był agresywny.  Pani Anna pracuje, Adrian szuka pracy, ale musi zająć się wymagającym stałej pomocy ojcem, mieszkanie jest zadłużone, ale Anna spłaca regularnie pożyczkę. Potrzeba wszystkiego.
 

Bardzo dziękujemy za inicjatywę oraz tak sprawne i życzliwe zaangazowanie rodziców. Paczki z pewnością dostarczą dużo radości do obdarowanych, a może pozwolą z wiekszą nadzieją i spokojem przeżyć nadchodzace Święta Bożego Narodzenia. - czego i Państwu życzymy.

11-12-2018
Autor: Artur Błażejak
Zwycięstwo w Ruścu po raz drugi.

Tuż przed setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, w Ruścu został rozegrany turniej piłki ręcznej z tej właśnie okazji.  W Turnieju Niepodległościowym mogli brać udział  zawodnicy z rocznika 2004 i młodsi .  Naszą szkołę reprezentowały:  drużyna dziewcząt i drużyna  chłopców z klas ósmych, wspieranie młodszymi koleżankami i kolegami. A w skład nich wchodzili:

Dominika Jurkowska, Weronika Siedlecka, Paula Jankowicz, Palua Nadjar, Jadwiga Dzudzewicz, Amelia Short

Iwo Bieniasz, Tymek Jaworski, Kornel Siwek, Gwiazda Franciszek, Franek Szulc, Tymek Majchrzak, Eryk Mikulski, Michał Świtkiewicz, Piotr Biczel, Hubert Stajniak, Marcel de Virion, Michał Szefler, Jonasz Sadkowski

Dziewczętom udało się zająć czwarte miejsce, natomiast chłopcy powalczyli trochę mocniej i zostali Mistrzami Turnieju Niepodległościowego. Dwa mecze wygrali  (19:11, 26:5), jeden zremisowali (15:15) i bilansem bramek po raz drugi z rzędu wygrali turniej w Ruścu. Ponadto statuetkę MVP (najbardziej wartościowego zawodnika ) turnieju zdobył Iwo Bieniasz, który pokazał że nie ma sytuacji bez wyjścia i że potrafi  dograć  piłkę, która przedrze się przez ręce trzech obrońców. Z punktu widzenia trenera zwycięskiej drużyny drugą taka statuetkę przyznałbym Tymkowi  Jaworskiemu, który w najważniejszym meczu turnieju, tak skutecznie „odciął” najgroźniejszego zawodnika przeciwników, że ten podczas spotkania dostał  piłkę dosłownie kilka razy, zdobywając tylko jedną bramkę. Podsumowując, był to dla naszych chłopców bardzo udany turniej, podczas którego niektórzy z nich wykazali niezmierne pokłady energii i odkryli się z zupełnie innej (mocniejszej )strony. Gratulujemy! 

04-12-2018
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Film o naszej szkole

16-11-2018
Autor: Kamil Urbański
Śpiewanki patriotyczne na Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – mija bowiem sto lat od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości odbyło się spotkanie, na którym społeczność szkolna wspólnie śpiewała pieśni patriotyczne. Spotkanie miało miejsce w nowej auli, w godzinach wieczornych. Całe rodziny zebrały się na wspólne, niepodległościowe śpiewanie przy akompaniamencie altówki, akordeonu i keybordu. Dziękujemy wszystkim obecnym za radosne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

16-11-2018
Autor: Kamil Urbański
Szkolne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

W szkole św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz Gimnazjum św. Hieronima obchody Narodowego Dnia Niepodległości rozpoczęły się w piątek przed 11 listopada. Uczniowie i nauczyciele ubrani odświętnie oraz przyozdobieni w patriotyczne kotyliony dzień rozpoczęli modlitwą. W dlaszej części miały miejsce przedstawienia dla uczniów klas młodszych oraz następnie dla klas starszych naszych szkół. Odbyła się debata "Jaki powinien być nasz patriotyzm?".  Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oddając hołd wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę, uczniowie przygotowali symboliczne biało-czerwone kwiaty. Stanowią one zewnętrzną formę uczczenia pamięci walczących o wolność. O godzinie 11:11 społeczność szkolna w ramach świętowania rocznicy odśpiewała hymn narodowy włączając się tym samym w akcję "Rekord dla Niepodległej". Ten radosny dzień na długo zostanie w naszej pamięci.

 

16-11-2018
Autor: Kamil Urbański
Goście z Ukrainy

W październiku gościlismy grupę uczniów z Urkainy. Młodzież uczestniczyła w wybranych zajęciach szkolnych, takich jak lekcja języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, wf-u, informatyki oraz muzyki. Miała także okazję brać udział w zajęciach teatralnych i robotycznych. Uczniowie odwiedzili Muzeum Iwaszkiewiczów. Dodatkowe atrakcje i aktywności, które zostały przygotowane dla przybyłych z zagranicy uczniów to rozgrywki sportowe, fotobudka i prace plastyczne. Na koniec tygodnowego pobytu gości z Ukrainy odbyło się wspólne spotkanie społeczności szkolnej z grupą ukraińską. Nasi uczniowie mieli okazję wysłuchać przejmujących świadectw i relacji z rejonów ogarniętych wojną. Chcielibyśmy przy tej okazji podziękować tym wszystkim, którzy podjęli w swoich domach gości z Ukrainy. Serdecznie dziękujemy!

19-10-2018
Autor: Aleksandra Mazanek
Festiwal Pięknej Piosenki- zgłoszenia

 

Festiwal Pięknej Piosenki zbliża się wielkimi krokami!

To już  8.12.2018, o godz. 17.00 usłyszymy na naszej scenie najpiękniejsze

piosenki polskie i zagraniczne.

Naszemu festiwalowi jak zawsze przyświeca szczytny cel- zbiórka pieniędzy dla osób potrzebujących. Bliższe informacje o tym, kogo w tym roku otoczymy opieką, pojawią się wkrótce.

Zapisy wykonawców z wybraną piosenką i gotowym podkładem muzycznym przyjmuję tylko mailowo do 4.11.2018

Lista miejsc ograniczona

aleksandra_mazanek@hotmail.com

19-10-2018
Autor: Aleksandra Mazanek
Festiwal Pięknej Piosenki - Konkurs Plastyczny

Ogłaszamy konkurs na plakat w formacie A3, związany z tematyką

 "Festiwalu Pięknej Piosenki".

Wszystkie prace ozdobią salę teatralną podczas koncertu, a najciekawsze zostaną nagrodzone drobnymi upominkami. Podpisane prace należy składać do 30.11.2018 r.

do pokoju nauczycielskiego, będzie tam stało specjalne pudło.

16-10-2018
Autor: Kamil Urbański
Święto Szkoły Podstawowej - ślubowanie

Zapraszamy do obejrzenia galerii (link).

21-09-2018
Autor: Aleksandra Mazanek
Samorząd Szkolny- Kandydaci

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego/Przewodniczącą Samorządu Szkolnego.

Oto oni:

1. Amelia Kowalska- kl. 8a

2. Marcelina Cudna- kl. 8b

3. Oliwia Jackowicz- kl. III a gim.

4. Franciszek Woźniak- kl. III a gim.

W piątek 28.09 na 5 lekcji kandydaci przedstawią w sali teatralnej swoje programy wyborcze.

Zapraszamy klasy 4-6 o godz. 11.45-12.05, klasy 7-8 i III g. 12.10-12.30

WYBORY 3 PAŹDZIERNIKA

20-09-2018
Autor: Marzena Prądzyńska
Nowe kółka zainteresowań dla klas 1 - 4

Kodowanie – koło scratch

Zapraszamy uczniów klas 1 – 3

w poniedziałki w godz. 13.45 – 14.30

 

To zajęcia, w trakcie których uczniowie zostaną wprowadzeni w tematykę programowania. Uczenie programowania to rozwijanie uniwersalnych kompetencji, kształtowanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia, pracy zespołowej, szukania kompromisów, rozwijanie kreatywności, oswajanie z nowoczesnymi technologiami. Jak będą wyglądać takie zajęcia? Podstawowe zagadnienia programistyczne będziemy wdrażać podczas zabaw bazujących na aktywności uczniów bez użycia tabletów i komputerów.   Chcę, żeby dzieci nie tylko prawidłowo tworzyły kod, ale żeby myślały, doświadczały, poszukiwały, kreatywnie, odważnie patrzyły na świat.

Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Młodożeniec

 

Kółko przyrodnicze

dla klas 1 - 3

Podczas naszych spotkań będziemy poznawać otaczający nas świat przyrody wszystkimi zmysłami. Eksperymentując i doświadczając kontaktu z naturą dowiemy się m. in. skąd bierze się nasze pożywienie, jakie rośliny są naszymi sąsiadami, dlaczego nigdy nie widzimy gniazd gołębi oraz jaką umowę zawarły wiewiórki z dębami.

Kontakt z przyrodą to antidotum na stres, problemy z koncentracją uwagi, nudę. Mocna więź z naturą ma ogromny wpływ na dzieci - pobudza kreatywność, wzmacnia potencjał intelektualny, uwrażliwia, pozwala na lepsze rozumienie związków przyczynowo-skutkowych, przyczynia się do poprawy zdrowia i zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych, a przede wszystkim daje wiele radości. W dzisiejszych czasach, kiedy dzieci z każdej strony otoczone są przez media elektroniczne, chcemy pokazać im, jaką przygodą może być obcowanie z naturą, która znajduje się tuż za progiem własnego domu.

Na spotkania z przyrodą zaprasza pani Marzena Dąbrowska.

 

FILOZOFICZNE DOCIEKANIA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

czyli

Szkolna Redakcja Filozoficznej Gazety Dzieci: Filozofik

dla klas 2 - 4

zaprasza tych, którzy lubią stawiać problemy i wspólnie z innymi  zgłębiać tajemnice świata może być  nauką świadomej siebie myślowej samodzielności,otwartości, wszechstronności i komunikacji, a także ogromna przyjemnością.

Nie ma  w tej metodzie miejsca na merytoryczne wypowiedzi nauczyciela, nie ma też miejsca na ostateczną odpowiedź, czyli konkluzję. Dzieci stawiają pytania, a pomocą w pogłębianiu myśli, mogą być dla nich także pytania nauczyciela, ale tylko takie, które nie naprowadzają, lecz pozwalają  doprecyzować wypowiedź, znaleźć  argumenty, przykłady, kontrprzykłady, powiązania między wypowiedziami.

Dzięki zapisywaniu dziecięcych pytań, nagraniom dyskusji, zdjęciom prac plastycznych, możliwe będzie podzielenie się fascynującą  wymianą myśli młodych ludzi przez zamieszczenie, wybranych z nich, w  kolejnym numerze Filozoficznej gazety dzieci: Filozofik.

Gazeta ta, ukazująca się raz do roku, prezentuje „owoce” podobnych zajęć z kilku współpracujących ze sobą szkół. Każdy z trzynastu numerów gazety poświęcony jest jednemu tematowi, który demokratycznie zaproponowali i wybrali uczniowie zebrani w Międzyszkolnej Redakcji Dziecięcej. W tym roku szkolnym tematem będzie : Życie.

Zaczynamy w czwartek  27  września  o 13.40  (lekcja 7)  w sali 25.

Zajęcia prowadzi pani Anna Szymaszczyk.

 

19-09-2018
Autor: Artur Błażejak
Puchar przechodni kolejny rok u nas

 Kolejna edycja turnieju z okazji Narodowego Dnia Sportu odbyła się w sobotę 15 września w Hali Sportowej Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej. Cztery drużyny ze strony gospodarzy i cztery ze Szkoły św. Teresy walczyło o puchar przechodni, który po zeszłorocznej edycji, przez cały rok zdobił gablotę naszej szkoły.  Puchar powędruje do tej szkoły, której drużyny wygrają więcej meczy.  Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. Jedną z nich były dziewczęta i chłopcy z klas 4-7, a drugą dziewczęta i chłopcy z klas 8 i III gim. Mecze zainaugurowali młodsi chłopcy, którzy wygrali swoją potyczkę 11: 9. Do drugiej rozgrywki wyszły młodsze dziewczęta, ulegając niestety drużynie szkoły samorządowej 4:10. Remisem więc zakończyła się rywalizacja młodszej kategorii. Starsi chłopcy po dość wyrównanym meczu wygrali z gospodarzami 8:7 i w rękach starszych dziewcząt leżało zwycięstwo naszej szkoły.   Reprezentantki św. Teresy dość pewnie wygrały ostatni mecz turnieju 5:1 i puchar przechodni z powrotem zawitał w gablocie naszej szkoły. 

11-09-2018
Autor: Kamil Urbański
Heroldowie Ewangelii w naszej szkole

We wtorek, 11 września do naszej szkoły przybyli Heroldowie Ewangelii. Niosąc orędzie Matki Bożej Fatimskiej zachęcali nas do modlitwy różańcowej. Nasi goście opowiedzieli nam także o swoim stowarzyszeniu, wyjaśnili symbolikę noszonych habitów. Duchowość wspólnoty skupia się wokół Eucharystii,Ewangelii oraz kultu Matki Bożej. Serdecznie dziękujemy za wizytę i wspólną modlitwę.

10-09-2018
Autor: Kamil Urbański
XXXI Pielgrzymka do Rokitna

Podkowiańska społeczność uczestniczyła w XXXI pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej. Tegoroczna pielgrzymka zbiega się z setną  rocznicę odzyskania niepodległości. W Rokitnie umieszczony jest cudowny obraz Matki Boskiej Rokitiańskiej Wspomożycielki Prymasów.

W niedzielę, 9  września o poranku pelgrzymi wyruszyli w droge, aby po przejściu 9 km dojść do Sanktuarium na uroczystą Mszę świętą na godzinę 11.30. W tegorocznej pielgrzymce uczniowie przygotowali klasowe sztandary. Pielgrzymka była pełna modlitwy, śpiewów oraz medytacji. Pośród pątników byli również pielgrzymi z naszych szkół: rodzice, uczniowie i nauczyciele. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w tym wspólnym modlitewnym wydarzeniu. W tegorocznej pielgrzymce brało dział ponad 200 osób.

 

 

03-09-2018
Autor: Kamil Urbański
Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczął się rok szkolny. Tegoroczna inauguracja była szczególną ze względu na oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły. Jak co roku społeczność szkolna zgromadziła się  na uroczystych Mszach Świętych dla klas 0-6  Szkoły Podstawowej św. Teresy oraz dla klas 7 Szkoły Podstawowej św. Teresy i 3 klas Gimnazjum św. Hieronima.

U progu nowego roku szkolnego życzymy całej społeczności szkolnej, aby czas nabywania mądrości i przyswajania nowej wiedzy był fascynującą przygodą!

01-09-2018
Autor: Kamil Urbański
Spotkanie formacyjne nauczycieli na rok szkolny 2018/2019

W sobotę,  1 września odbyło się spotkanie formacyjne nauczycieli Szkoły Podstawowej św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz Gimnazjum św. Hieronima w Ośrodku dla Ociemniałych w Laskach. Dzień skupienia jest formą przygotowania duchowego na nowy rok szkolny. Pedagodzy uczestniczyli w Eucharystii celebrowanej przez ks. Jacka oraz konferencjach prowadzonych przez ks. Tomasza, w których kapłan przybliżył życie i przesłanie naszej patronki, św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Dokumenty

Zgoszenie wypadku: 502-308-308
Zgoszenia on-line: www.warta.pl

Biuletyn szkolny