Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Dokumenty

Zgłoszenie wypadku: 502-308-308
Zgłoszenia on-line: www.warta.pl

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).

Aktualności

05-08-2020
Autor: Marzena Prądzyńska
Wakacyjny WOS z panią Kingą

Pani Kinga Gaworska zaprasza uczniów klas siódmych na zajęcia online z WOSu. Spotkania będą się odbywać w poniedziałki o 10.15. Chętni proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres kinga.gaworska@szkola2.pl

01-08-2020
Autor: Marzena Prądzyńska
Wyniki egzaminu ósmoklasisty

31 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu br.

Mimo, że egzamin pisany był w szczególnym czasie pandemii, ósmoklasiści ze Szkoły św. Teresy uzyskali świetne rezultaty.

Nasze osiągnięcia przedstawiamy na tle wyników gminy, powiatu, województwa i kraju.

przedmiot

szkoła

gmina

powiat

województwo

kraj

j. polski

77%

71%

64%

62%

59%

matematyka

85%

72%

55%

51%

46%

j. angielski

91%

79%

67%

59%

54%

 

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim tegorocznym Absolwentom naszej Szkoły, Rodzicom i Nauczycielom!

29-07-2020
Autor: Marzena Prądzyńska
Dalsze postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych

Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

 

1)    Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

 

a)    przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii[1] zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

ALBO

 

b)    przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej  skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

2)    12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

 

3)    Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

 

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

 

 

 

 

28-07-2020
Autor: Marzena Prądzyńska
Wglądy do prac egzaminacyjnych

Informacja dotycząca wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w roku szkolnym 2019/2020 Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

 • Wglądy będą przeprowadzane zgodnie z procedurą obowiązującą w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – prosimy o zapoznanie się z tą procedurą przed odbyciem wglądu ( link ).
 • Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej, która zostanie uruchomiona 31 lipca o godzinie 10.00 po opublikowaniu wyników i udostępnieniu ich uczniom w systemie ZIU (SIOEO).
 • Link do aplikacji elektronicznej służącej do składania wniosków o wgląd będzie dostępny na stronie głównej www.oke.waw.pl oraz w zakładce „wglądy do prac
 • Po wypełnieniu wniosku w aplikacji otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia. Każdy wniosek będzie miał nadany indywidualny symbol.
 • Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni od daty jego złożenia (SMS na numer telefonu podany we wniosku). Czas oczekiwania na wgląd może się wydłużyć ze względu na konieczność zachowania rygorów sanitarnych i ograniczenia liczby osób przyjmowanych w ciągu jednego dnia.
 • We wglądzie do pracy mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby – zdający i jeden z rodziców.
 • Zaleca się korzystanie z własnych wydruków schematów oceniania (lub z wersji elektronicznej ze strony internetowej) oraz z własnych przyborów do pisania (ołówek lub długopis w czerwonym kolorze).
 • Podczas wglądów obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa, a w przypadku korzystania z materiałów wielokrotnego użytku konieczność użycia jednorazowych rękawiczek.
 • Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu ósmoklasisty będą odbywały się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Sowińskiego przy u. Rogalińskiej 2 w Warszawie.
28-07-2020
Autor: Marzena Prądzyńska
Matematyka i angielski w wakacje

Drodzy uczniowie,

zajęcia z matematyki dla klas siódmych (przyszłorocznych ósmych) już trwają. Chętni mogą się spotkać online z Panią Anną Cichocką w każdy poniedziałek o godzinie 9.00. Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie na adres anna.cichocka@szkola2.pl 

Pani Anna Walewska zaprasza na lekcje języka angielskiego:

Jeżeli jesteście gotowi na wakacyjną przygodę z językiem angielskim spotkajmy się online w najbliższy czwartek o godzinie 9.30.Będziecie oglądać filmy fabularne i dokumentalne, powtarzać gramatykę i uczyć się nowych słów. Jako cel stawiamy sobie konkursy i olimpiady.Proszę o zapisy poprzez wysłanie maila na mój mailowy adres szkolny: anna.walewska@szkola2.plOsoby, które się zgłoszą otrzymają adres classroomu do czwartkowego spotkania. 

Pozdrowiamy wakacyjnie
 
 
 
10-07-2020
Autor: Mariusz Traczyk
Sekretariat w czasie wakacji

W dniach od 13 do 24 lipca sekretariat będzie nieczynny.

W sprawach szczególnie pilnych proszę telefonować:   511-424-484.

Od 27 lipca do 31 sierpnia sekretariat będzie czynny w godz. 9:00-15:00.

 

 

26-06-2020
Autor: Kamil Urbański
Zakończenie roku szkolnego 19/20
Piątek 26 czerwca to ostatni dzień szkoły. Ten rok szkolny był inny...niezwyczajny...szczególny. W wyniku zaistniałych zdarzeń związanych z pandemią, w marcu szkoły przeszły na nauczanie zdalne. Tak pracowaliśmy do końca dni nauki. Wydaje się, że udało się nam sprostać wyzwaniom przed jakimi musieliśmy stanąć. Wszyscy (młodsi i starsi uczniowie, nauczyciele i rodzice) przeszliśmy przyspieszony kurs przysposabiający nas do nauki na odległość. Nauczyliśmy się pracować online. Komputer, telefon, tablet stały się niezbędnymi narzędziami w edukacji. Po czasie "rozłąki" spowodowanej nauczaniem zdalnym spotkaliśmy się w budynku szkolnym na zakończeniu roku. Dzień ten to nade wszystko czas odebrania świadectw oraz nagród za konkursy, w których uczniowie z sukcesami uczestniczyli podczas całego roku szkolnego. Niezwykle miłe i wzruszające były momenty związane z nauką ale i tym, że mogliśmy zobaczyć siebie po tak długiej rozłące. Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej za ten rok szkolny.
 
Życzymy wam wszystkim pięknych, niezapomnianych przygód w wakacje!!!
22-06-2020
Autor: Kamil Urbański
Życzenia od klasy IV

Drodzy Nauczyciele,

Zbliża się koniec roku szkolnego, tak innego niż byśmy chcieli… Gdy rozpoczynaliśmy we wrześniu naukę w czwartej klasie, nasza nowa Wychowawczyni, Pani Beata powiedziała nam, że ten rok będzie inny i będzie wymagał od nas większej dyscypliny i samodzielności. Nikt z nas chyba jednak nie spodziewał się, że Jej słowa nabiorą tak szczególnego wymiaru.

Drodzy Nauczyciele, dziękujemy Wam za cierpliwość, szczególnie podczas tych ostatnich miesięcy zdalnej nauki oraz za ciepłe i pełne otuchy słowa. To była dla nas wszystkich bardzo ważna lekcja i nowe doświadczenie, które bez Waszego wsparcia i ogromnej pracy nie byłyby możliwe.

Dziękujemy za Wasze przygotowanie do lekcji i zaangażowanie, bo wiemy, że musieliście odnaleźć się w zupełnie nowej dla wszystkich sytuacji i nauczyć się prowadzenia lekcji mając komputer, głośnik i kamerę internetową zamiast tablicy.

Dziękujemy za wyrozumiałość do „wyłączających się kamer i mikrofonów” i ‘’wyrzucającego nas’’ Internetu. Dziękujemy za nocne sprawdzanie prac domowych i przygotowywanie nowych materiałów, które sprawiały, że lekcje były ciekawe.

Dziękujemy za poranne modlitwy i WF, na który tak trudno było się czasami obudzić.

Ten rok szkolny był dla nas wszystkich dużym wyzwaniem ale i ważnym doświadczeniem. Pokazał, że choć nie na wszystko mamy wpływ, to potrafimy odnaleźć się w nowej sytuacji i wynieść z niej to, co cenne i pozytywne.

Wraz z naszymi Rodzicami życzymy słonecznych i spokojnych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

Uczniowie klasy IV

18-06-2020
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty - język angielski

W czwartek, 18 czerwca odbył się pisemny egzamin z języka obcego - trzecia, ostatnia część egzaminu ósmoklasistów. W całej  Polsce  95,7% uczniów zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. W naszej szkole wszyscy uzcniowie wybrali ten język. Poniżej arkusz egzaminacyjny i odpowiedzi z języka angielskiego opublikowany na portalu rmf24.pl.

18-06-2020
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Drugi dzień egzaminu ósmoklasisty - matematyka

W środę, 17 czerwca odbył się egzamin ósmoklasisty z matematyki.  Uczniowie klas VIII szkół podstawowych w całym kraju pisali drugi z trzech dni egzaminu ósmoklasisty. Poniżej prezentujemy arkusz i odpowiedzi z matematyki. Zadania rozwiązał  ekspert portalu onet.pl.

16-06-2020
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty - język polski

We wtorek, 16 czerwca odbyła się 1. część egzaminu ósmoklasistów z języka polskiego. W całym kraju przystąpiło do niego bisko 350 tys. uczniów z ponad 12,4 tys. szkół podstawowych. W naszej szkole egzamin pisało 33 uczniów z dwóch klas. Poniżej zamieszczamy link do arkusza egzaminacyjnego i odpowiedzi z języka polskiego zamieszczone na stronie onet.pl.

14-06-2020
Autor: Marzena Prądzyńska
Rekrutacja, wnioski do szkół ponadpodstawowych w Warszawie

15 czerwca o godz. 8.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę pod adresem:

https://warszawa.edu.com.pl

 
Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
 

Uwaga! W przypadku składania wniosków o przyjęcie do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, należy:

 • złożyć wniosek w dniach od 15 czerwca od godz. 8.00 do 22 czerwca do godz. 15.00 
 • kandydaci, którzy na swojej liście preferencji wybierają m.in. wyżej wymienione oddziały, niezależnie od miejsca ich umieszczenia na swojej liście, składają wnioski do szkoły pierwszego wyboru.

Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej
na rok szkolny 2020/2021” tj.:

 • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
  jest m.st. Warszawa logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się”. Wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
 • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
  nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając
  z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy  złożyć w szkole pierwszego wyboru lub przesłać:

 • w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
 • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

 

 

01-06-2020
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Wszystkiego najlepszego w Dniu Dziecka!

 

01-06-2020
Autor: Kamil Urbański
Dzieci pomagają dzieciom - pomoc zaprzyjaźnionej szkole w Kidongo w Tanzanii

Szkoła Św. Teresy od kilku lat aktywnie pomaga zaprzyjaźnionej szkole w Kidongo w Tanzanii.

Zapraszmy do obejrzenia filmu:

 

 

30-05-2020
Autor: Marzena Prądzyńska
Egzamin ósmoklasisty i rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Informacje na temat egzaminu ósmoklasisty i harmonogramu rekrutacji

 

Harmonogram działań ósmoklasisty, czyli co zrobić, żeby dostać się do państwowej szkoły w Warszawie znajduje się tutaj

Jak logować się do elektronicznego systemu rekrutacji i co tam wpisać, powiemy Wam na zajęciach online z panem Kamilem Urbańskim, gdy tylko system zostanie uruchomiony.

Wychowawcy przygotują zestawienie Waszych osiągnięć, które możemy wpisać Wam na świadectwo. Przeanalizujcie spis razem z rodzicami i dopiszcie osiągnięcia, które Waszym zdaniem powinny się w nim znaleźć. Zweryfikujemy to i wpiszemy właściwe osiągnięcia.

Jeżeli macie zaświadczenia o wolontariacie spoza szkoły – przekażcie je wychowawcom.

My przygotujemy zaświadczenia dla osób, które brały udział w wolontariacie szkolnym.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16, 17, 18 czerwca.

16 czerwca (wtorek)  - j. polski – czas 120 minut, osoby z dostosowaniem 180 minut

17 czerwca (środa) – matematyka – czas 100 minut, osoby z dostosowaniem 150 minut

18 czerwca (czwartek) – język angielski – czas 90 minut, osoby z dostosowaniem 135 minut

Będziecie pisać w dwóch salach: w małej sali gimnastycznej osoby bez dostosowań, w sali 59 (matematycznej) osoby z dostosowaniami. Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o 9.00.

Wychowawcy podadzą godzinę zbiórki przed egzaminem.

W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą dwie osoby: nauczyciel z naszej szkoły i nauczyciel ze szkoły samorządowej.

Wyniki poznacie 31 lipca. Tego dnia otrzymacie zaświadczenia o wynikach egzaminu.

 

PROCEDURY

obowiązujące podczas

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 

 

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

3.Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

4.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

5.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą, itp.)

6.Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

7.[!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

8.Zdający może zdjąć maseczkę (przyłbicę) dopiero na sali egzaminacyjnej, kiedy wszyscy zdający zajmą miejsca.

9.W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

             podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

             wychodzi do toalety

             kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

10.W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samy-mi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 

11.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

12.[!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.

Szkoła zapewnieni rezerwowe, zdezynfekowane przybory piśmiennicze..

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

13.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

Pozostałe informacje o egzaminie:

• Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

• Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej Sali

• do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem(niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych) b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

• Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjny

• O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

• W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

• W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.

• Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.

• Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona

• Nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE.

• Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL

• Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi(5 minut)

 • Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy
 • Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Zdający nie może wyjść z sali w ciągu ostatnich 15 minut trwania egzaminu.
 • Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: a. informuje zdających o zakończeniu pracy b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)] c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
 • Unieważnienie egzaminu. W przypadku: a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
 • Wgląd do pracy egzaminacyjnej. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

 

 

 

 

25-05-2020
Autor: Kamil Urbański
Wyniki rodzinnego konkursu na grę planszową o św. Janie Pawle II z okazji 100 rocznicy urodzin

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła ll zaprosiliśmy Was do rodzinnego konkursu stworzenia gry planszowej, która miała w ciekawy sposób przybliżyć niezwykłe życie naszego wielkiego rodaka.

Wszystkim rodzinom dziękujemy za udział. Gry były bardzo różnorodne.

W sposób szczególny chcemy nagrodzić następujących uczestników:

1. Zofia (8a) i Aniela (6a) Łada z rodziną
Zuzanna (0) i Zofia (2a) Woźniak z rodziną

2. Stanisław (6b), Antoni (2a), Franciszek (1a) Głuszko z rodziną
Ivo Kulik (5a) z rodziną

3. Michał (8a), Tomasz (5a), Anna (2a) Szefler z rodziną
Antoni Dutkiewicz (5b) z rodziną
Kornel (8b) i Dominik (2a) Siwek z rodziną

Wyróżnienia otrzymali:

Antonia Głogowska (5a) z rodziną
Antoni Łaskarzewski (1a) z rodziną
Julia Karolkiewicz (5a) z rodziną
Klara Powierża (6a) z rodziną
Katarzyna Blancard (3a) z rodziną
Oliwier (8a) i Julia (7a) Mazurczak z rodziną
Karol Staszewski (5b) z rodziną
Susanna Neumann (5a) z rodziną

Gratulujemy!

18-05-2020
Autor: Kamil Urbański
Uroczysta modlitwa klas z Janem Pawłem II

Dzień 18 maja 2020 to 100 rocznica urodzin Wielkiego Polaka - Jana Pawła II.

Z tej okazji w poniedziałek o poranku uroczyście modliliśmy się w klasach. Spotkaniania modlitwene w poszczególnych klasach rozpoczęły się przywitaniem Pani Dyrektor, następnie Pan Grzegorz Dąbrowski powiedział słowo o JP2, wspominając między innymi udział w pielgrzymce papieskiej do Polski w 1979 r. Litanię do Jana Pawła II poprowadził Ks. Jacek Maliszewski oraz wychowawcy. W trakcie spotkania uczniowie obejrzeli prezentrację z życia papieża oraz filmik z migawkami z pontyfikatu Jana Pawła II. 

Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę!

Św. Janie Pawle II módl się za nami...

18-05-2020
Autor: Kamil Urbański
Zdjęcie z Janem Pawłem II

Nauczyciele z Papieżem Janem Pawłem II.

 

18-05-2020
Autor: Kamil Urbański
Barka w hołdzie Janowi Pawłowi II w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Barka w hołdzie Wielkiemu Polakowi.

Kochamy Cię Janie Pawle II

 

(link do filmu na fb)

 

22-04-2020
Autor: Marzena Prądzyńska
Filharmonia Narodowa online
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym internetowym cyklu 
„Filharmonia domowa”!
Nie możemy się spotkać na koncertach, dlatego zachęcamy do śledzenia 
naszych muzycznych działań na stronie internetowej Filharmonii Narodowej 
(filharmonia.pl) oraz na naszym fanpagu na facebooku 
(https://www.facebook.com/FilharmoniaNarodowaWarszawa/). Codziennie 
pojawiają się tam nowe materiały wideo z udziałem artystów Filharmonii 
Narodowej, którzy wykonują utwory, wyjaśniają pojęcia muzyczne oraz 
opowiadają anegdoty ze swojej pracy.
„Filharmonia domowa” nie zapomina o naszych najmłodszych słuchaczach! Co 
niedzielę zapraszamy na internetowe spotkania z FeNkiem i Agatą 
Kawełczyk – prelegentką dziecięcych koncertów w Sali Koncertowej.
W pierwszym odcinku – opublikowanym na naszym profilu oraz na stronie 
internetowej 19 kwietnia o godzinie 11:00 – opowiedzieli oni o ciszy w 
muzyce. Obok muzycznych opowieści przygotowali także zadania i 
niespodzianki. Następnych odcinków mogą się Państwo spodziewać w kolejne 
niedziele o tej samej porze!
Wszystkie odcinki „Filharmonii domowej dla mniejszych i większych”, 
informacje dotyczące zadań oraz przygotowane przez nas materiały – 
rebusy, zadania, kolorowanki – umieszczamy w zakładce Edukacja na 
stronie internetowej Filharmonii 
http://filharmonia.pl/edukacja/filharmonia-domowa/.

Pozdrawiamy serdecznie
Dział Edukacji Filharmonii Narodowej
23-03-2020
Autor: Kamil Urbański
Lekcje z Hangouts Meet rozpoczęte

Dzisiaj rozpoczęły się lekcje według nowego planu. Nauczyciele łączyli się z klasami w formie wideokonferencji online używając narzędzia Hangouts Meet. Od momentu zawieszenia zajęć, od 12 marca, to pierwszy raz, kiedy mogliśmy się zobaczyć i usłyszeć na formum klas. Szkoła może już pracować z narzędziami w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni.

20-03-2020
Autor: Grzegorz Dąbrowski
Podsumowanie konkursów przedmiotowych 2019/2020

Już dziś pięcioro uczniów klas ósmych i jedna uczennica z klasy siódmej Szkoły św. Teresy zapewniło sobie swobodny wybór szkoły ponadpodstawowej i maksymalny wynik z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty.

 • Antoni Zdebiak (8a) zdobył tytuł  laureata w dwóch konkursach - w ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej Juniorów organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne oraz w Kuratoryjnym Konkursie Historycznym.
 • Zuzanna Banasiewicz (7a) zdobyła tytuł laureata w Kuratoryjnym Konkursie Biologicznym.
 • Amelia Walewska (8b), Kacper Rączkowiak (8a) i Franciszek Wolski (8a) zostali finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Angielskiego dla Juniorów organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu.
 • Witold Gryżewski (8b) został finalistą  ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów przeprowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej.

W przypadku olimpiady ogólnopolskiej tytuł finalisty uprawnia uczniów do: oceny celującej z danego przedmiotu, wyniku 100% z odpowiedniej części  egzaminu ósmoklasisty oraz pierwszeństwa przyjęcia do wybranego liceum. Te same uprawnienia mają laureaci przedmiotowych konkursów kuratoryjnych.

W przedmiotowych konkursach kuratoryjnych trzech uczniów zdobyło tytuł finalisty:

 • język polski – Łukasz Bernat (8a)
 • język angielski - Kacper Rączkowiak ( 8a)
 • matematyka - Witold Gryżewski  (8b)

natomiast w tematycznym konkursie kuratoryjnym - Zbrodnia Katyńska. Pamięć i prawda. - tytuł laureata uzyskała Kamila Żulińska (8b). Finalistkami tego konkursu zostały: Kamila Ogrodnik (8b) i Zofia Wojcieszak (8b).

Przy rekrutacji do szkół średnich finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych otrzymują 7 punktów, natomiast laureaci konkursów tematycznych otrzymują 5 punktów, a finaliści  3 punkty.

Troje uczniów: Zofia Wojcieszak (8b), Piotr Kozak (8a) i Igor Sadłocha (7a) zakwalifikowało się do ostatniego, wojewódzkiego etapu Konkursu Filozoficznego W drodze ku mądrości.Konkurs organizuje Polskie Towarzystwo Filozoficzne na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Czekamy na rozstrzygnięcie dotyczące organizacji tego etapu.

Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom gratulujemy!

19-03-2020
Autor: Kamil Urbański
Pierwsza wideokonferencja online rady pedagogicznej!

W czwartek, 19 marca odbyła się pierwsza wideokonferencja online rady pedagogicznej. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy nauczyciele szkoły. 45 minutowe spotkanie online przebiegło bez zakłóceń. Mogliśmy wysłuchać komunikatów Pani Dyrektor oraz wymienić się uwagami dotyczącymi pracy zdalnej. 

Szkoła rozpoczęła pracę z narzędziem G-suite, w wideokonferencji rady nauczyciele korzystali z narzędzia Hangouts Meet.

19-03-2020
Autor: Kamil Urbański
Pilotażowe lekcje w formie wideokonferencji online

Od kilku dni trwają pilotażowe lekcje w formie wideokonferencji online. Nauczyciele łączą się z uczniami używając narzędzia HangoutsMeet. Odbywają się wybrane lekcje z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz informatyki. W niedługim czasie wszystkie przedmioty będą odbywać się w formie wdeokonferencji. 

 

 

11-03-2020
Autor: Grzegorz Dąbrowski

Zarządzenie w sprawie zamknięcia szkoły

Szanowni Państwo,

w dniach od czwartku, 12 marca do środy, 25 marca szkoła będzie zamknięta.

W szczególnych wypadkach, awaryjnie dzieci mogą przyjść do szkoły w czwartek i piątek, 12 i 13 marca w godzinach swoich zajęć.

W tych dniach nie będzie lekcji, nauczyciele będą pełnić funkcje opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca szkoła będzie bezwzględnie zamknięta dla uczniów.

Pozostające w domu dzieci powinny być objęte "dobrowolną" kwarantanną, ograniczyć liczbę kontaktów, zrezygnować ze spotkań koleżeńskich.

Minister Edukacji informuje, że zawieszenie zajęć w szkole nie wpłynie na terminarz roku szkolnego, w tym terminy egzaminu ósmoklasisty.

Nauczyciele w tym czasie pozostają w gotowości do pracy. Prosimy rodziców klas 4 - 8 o skompletowanie list z adresami mailowymi uczniów, postaramy się zaproponować prace do wykonania w domu.

Rodzicom dzieci do ukończenia 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy przez okres 14 dni na podstawie oświadczenia, którego wzór można znaleźć na stronach ZUS. Infolinia ZUS 22 560 16 00

Proszę pamiętać o odwołaniu zamówienia na obiady od jutra do końca okresu zamknięcia szkoły. 

Wszelkie informacje o zmianach, decyzjach będę Państwu przekazywać na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny oraz na stronie internetowej szkoły.

Marzena Prądzyńska

 

01-03-2020
Autor: Artur Błażejak
Sobotnie sparingi w szczypiorniaka z absolwentami.

Na sobotnie treningi piłki ręcznej regularnie zaglądają absolwenci-byli zawodnicy naszej szkoły. W każdy piątek wieczorem, dostaję kilka SMS-ów z zapytaniem: Czy jest trening? Zawsze na dwoje lub troje z nich można liczyćSmile. Czasem bywało, że absolwentów było więcej niż aktualnych uczniów.  W ostatnią sobotę ponownie dopisała spora grupa i wsparła nasz trening swoim doświadczeniem, stając się dla młodszych kolegów i kolezanek sparingpartnerami ale i poniekąd instruktorami. Zwyczaj ten zrodził się kilka lat temu jak naszą szkołę ukończyli pierwsi medaliści powiatu w tej dyscyplinie i kontynuowany jest z roku na rok. Starsi chętnie zagladaja w soboty o 8.00 żeby sprawdzić młodą kadrę i pokazać "jak to się kiedyś grało.."Smile Jest to bardzo cenne doświadczenie dla młodszych adeptów szczypiorniaka, którzy mogą uczestniczyć i tworzyć akcje z  bardziej doświadczonymi i  budujące dla trenera-nauczyciela, który widzi, że pomimo zakończenia przygody z tym sportem w naszej szkole, dalej starają się rozwijać w tym kierunku, a jednoczesnie potrafią się przy tym dobrze bawić i przekazać bakcyla dalej.  Dziękuję ! Klocki zabawki..! Leeeeggooo!!!

27-02-2020
Autor: Artur Błażejak
Szkolna reprezentacja młodszych chłopców w piłce ręcznej Mistrzem Powiatu!

W środę 26.02 w szkole samorządowej odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców. Startowali chłopcy z klas szóstych i młodsi. Do rywalizacji przystąpiło 6 szkół z powiatu grodziskiego. Zawodnicy ze św. Teresy rozegrali dwa mecze w grupie, wygrywając z Grodziskiem 18:2 i z Jaktorowem 9:8 oraz w półfinale z Podkową 1, 8:0 i w walce o pierwsze miejsce znowu z Jaktorowem 8:3. Tym samym wywalczyliśmy tytuł Mistrza Powiatu! Gratulacje!

26-02-2020
Autor: Kamil Urbański
Rozpoczynamy Wielki Post

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post. Społeczność szkolna uczestniczyła w tym dniu w Eucharystii, w czasie której księża posypywali nasze głowy popiołem na znak pokuty. Ten widoczy symbol ma zmobilizować nas do podjęcia nawrócenia w czasie 40 dni postnych. Wielki Post potraktujmy jako czas ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, wytężonej modlitwy, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, ."..A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6, 18).

24-02-2020
Autor: Artur Błażejak
Trening piłi ręcznej z kadrowiczką

  Dzisiaj uczniowie klas 7 i 8 mieli zaszczyt gościć i uczestniczyć w treningu prowadzonym przez jedną z polskich reprezentantek piłki recznej, p. Darię Zawistowską wychowankę Kusego Szczecin. W 2014 trafiła do Pogoni Szczecin, z którą zdobyła m.in. wicemistrzostwo Polski (2016). W sezonie 2016/2017, w którym rzuciła 121 bramek w 30 meczach, była najlepszą strzelczynią Pogoni w Superlidze.
W reprezentacji Polski seniorek zadebiutowała 7 października 2016 w towarzyskim meczu ze Słowacją (28:18), w którym zdobyła jedną bramkę. W listopadzie 2017 wygrała z polską reprezentacją Puchar Karpat, podczas którego rzuciła osiem goli. W grudniu 2017 znalazła się w kadrze na mistrzostwa świata w Niemczech – w turnieju tym wystąpiła w pięciu meczach, w których zdobyła trzy bramki.
Pani Daria z naszymi uczniami powtórzyła elementy podań w miejscu w ruchu, zwodu pojedynczego i rzutu do bramki. Spory nacisk kładła na współpracę w drużynie, bez której nawet najlepsi zawodnicy nie są w stanie osiągać najwyższych trofeów.
Dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

07-02-2020
Autor: Kamil Urbański
Uczeń naszej szkoły finalistą Olimpiady Matematycznej Juniorów

Z przyjemnością informujemy, że Witold Gryżewski z klasy 8b został finalistą Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Gratulujemy!

07-02-2020
Autor: Artur Błażejak
Starsi chłopcy ponownie Mistrzami Powiatu!

 Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego w kategorii młodzież w piłce ręcznej odbyły się  6 lutego w szkole samorządowej w Podkowie Leśnej. Do rywalizacji przystąpiło 9 szkół naszego powiatu z: Milanówka, Książenic, Józefiny, Grodziska Mazowieckiego i Podkowy Leśnej. Zespoły zostały rozlosowane do trzech grup. Po fazie eliminacyjnej w grupach, zwycięzcy walczyli w grupie medalowej. Nasza reprezentacja eliminacje przeszła bardzo pomyślnie, wygrywając z SP 6 Grodzisk  8:3 oraz z SP 1 Milanówek 10:2. Z nami do walki o medale dostały się jeszcze SP 1 Podkowa Leśna i SP Jaktorów.  W bratobójczej walce ze szkołą z Podkowy, po bardzo zaciętym meczu na tablicy widniał remis 4:4. Nasi rywale wygrali mecz z Jaktorowem 5:3. Teraz żeby zdobyć pierwsze miejsce w turnieju nasz reprezentacja musiałaby zdobyć  min 6 bramek, nie tracąc więcej niż 3. Zawodnicy  stanęli na wysokości zadania i wygrali 6:3. Po raz kolejny z rzędu zostaliśmy Mistrzami Powiatu.

Dziękujemy za licznie przybyłych kibiców z naszej szkoły, to spore wsparcie dla drużyny.

Grali: Jeremi Bieniasz (bramkarz), Tymoteusz Jaworski, Kornel Siwek, Michał Nowak, Jakub Dumicz, Paweł Świtkiewicz, Wiktor Dąbrówka, Jonasz Sadkowski, Michał Szefler

04-02-2020
Autor: Kamil Urbański
Bal karnawałowy

Wtorek, 4 lutego to dzień zabaw i tańca. Najmłodsi bawili się przed południem. Klasy 4-6 miały bal karnawałowy po południu, a 7 i 8 wieczorem. Wspólna zabawa, dużo tańca i radosna atmosfera to gwarancja i przepis na udany bal karnawałowy.

29-01-2020
Autor: Artur Błażejak
Puchar Króla rozegrany.

Trzecia  edycja Pucharu Króla w piłkę ręczną odbyła się w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. W tym roku rywalizowały ze sobą dziewczęta z roczników 2005 i młodsze oraz chłopcy z roczników 2007 i młodsi. Reprezentacje Szkoły św. Teresy stawiły się do turnieju o 8.30 i zaraz po przebraniu się w stroje reprezentacyjne, rozpoczęły rozgrzewkę. Otwarcia turnieju dokonała Dyrektor szkoły p. Agnieszka Hein oraz koordynator ds. sportu w Podkowie Leśnej p. Artur Niedziński.  Oba nasze składy wylosowały w grupie nr 4 więc nie graliśmy meczy otwarcia, co bardzo nam pasowało, bo warto popatrzeć na przeciwników zanim samemu wejdzie się na boisko. Można trochę doszlifować strategię gry z przeciwnikami, z którymi w przypadku grupy z pewnością się spotkamy. Każda z naszych drużyn rozegrała trzy spotkania z : SP w Michałowicach,  SP nr 6 w Grodzisku Mazowieckim i Gospodarzami czyli SP 1 w Podkowie Leśnej. Chłopcy dwa pierwsze mecze wygrali dość znacząco, z Podkową 13 : 2 , a z 6 Grodzisk 16: 2. Podobną sytuację miała również drużyna z Michałowic, więc mecz przeciwko tej drużynie był niejako spotkaniem finałowym, decydującym o wygranej w turnieju. Po bardzo emocjonującej walce obu zespołów, drużyna z Michałowic wyszła na prowadzenie i „dowiozła” przewagę do końca spotkania. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną Michałowic 12:8  i w ten sposób nasi chłopcy zdobyli miejsce drugie. Wśród dziewcząt również triumfowały Michałowiczanki, nasza reprezentacja dziewcząt zakończyła turniej na 4 miejscu.

Skład dziewcząt: Amelia Short, Jadwiga Dzudzewicz, Miriam Bartnik, Magda Jaworska, Marta Łyszkowska,  Hania Szymańska, Marysia deVirion, Wiktoria Śliwkiewicz, Zosia Kamińska,

Skład chłopców: Marek Rudnik, Antek Magielski, Maciek Chmielewski, Ignacy Richter, Tadeusz Rzepka, Antek Kamiński, Antek Szulc, Paweł Gradkowski, Piotr Zygowski, Jurek Rotfeld-Paczkowski, Stanisław Ignut, Miłosz Cybulski. 

25-01-2020
Autor: Kamil Urbański
Dzień otwarty dla kandydatów do Szkoły Św. Teresy

W sobotę, 25 stycznia odbył się dzień otwarty dla kandydatów do Szkoły Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Rodzice wraz z dziećmi mogli zapoznać się z ofertą szkoły. Dzień ten był  skierowany w szczególności do kandydatów do klas 0 i 1, którzy pod opieką naszych uczniów zwiedzali szkołę oraz brali udział w różnych, specjalnie przygotowanych zajęciach:  przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, robotycznych, językowych, religijnych czy bibliotecznych. Nie zabrakło kodowania na dywanie, zajęć muzycznych, sensorycznych, plastycznych oraz lekcji wychowania fizycznego. Dodatkowo była to okazja, aby poznać nauczycieli. Rodzice mieli możliwość rozmowy z dyrekcją szkoły.

 

21-01-2020
Autor: Marzena Prądzyńska
Konkurs Hieronymus - nasi uczniowie w drugim etapie

Kamila Zygowska, Piotrek Kozak oraz Tymek Jaworski z klas ósmych zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu kuratoryjnego Hieronymus 2020.

Dziękujemy, gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie!

11-01-2020
Autor: Kamil Urbański
Zimowisko - Stołowe 2020

Zimowisko Stołowe 2020 to już dwudziesta ósma wizyta w Gliczarowie. Na tegoroczne zimowisko pojechało 160 uczniów, 19 nauczycieli i 8 osób towarzyszących.

W tym roku pogoda ponownie dopisała. Styczniowa aura była doprawdy zimowa. W górach i na stokach śniegu nie brakowało, do tego był lekki mróz. Warunki do jazdy na stacjach narciarskich: Rusiński, Małe Ciche oraz na przydomowych stokach były bardzo dobre. Młodsi uczniowie szusowali na nartach, starsi jeździli na nartach lub deskach snowboardowych.

W trakcie zimowiska nie zabrakło dodatkowych atrakcji. Były gry i zabawy, pogodne wieczory, dyskoteka, wspólne oglądanie filmu, śpiewanie kolęd, spacery, bitwy na śnieżki. Oczywiście były również dodatkowe jazdy popołudniowe i wieczorne, nie tylko na nartach czy snowboardzie ale i na jabłuszkach :).

Dla klas piątych i szóstych zorganizowano ognisko, a klasy siódme miały kulig. Klasa 4 uczestniczyła w warsztatach malowania na szkle w Galerii Sztuki XXw. w Zakopanem, klasa 3 badała jakość powietrza przy pomocy skali porostowej i obiektów z Gubałówki. Najstarsi uczestnicy zimowiska wybrali się do Zakopanego na lekcję muzealną w Muzeum Tatrzańskim. W Święto Trzech Króli (Uroczystość Objawienia Pańskiego) udaliśmy się do kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego na mszę świętą, po której w uroczystym "królewskim" orszaku z pochodniami wróciliśmy do swoich domów.

Pobyt na zimowisku jest wyjątkowy, czas płynie tam trochę inaczej, jakoś tak... miło i ciepło, choć zimowo. Mogliśmy nie tylko zjeżdżać ze stoków, ale pobyć razem, zapatrzeć się w kulturę góralską. Szkolny wyjazd w góry pozostaje dla każdego uczestnika niezwykłym przeżyciem. Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznym zimowisku. Czekamy teraz na kolejne...

20-12-2019
Autor: Kamil Urbański
Życzenia

Nadchodzi Boże Narodzenie...

 

...Z tej okazji chcemy życzyć

Uczniom, Rodzicom, Dziadkom,

Przyjaciołom szkoły, wszystkim Nauczycielom

Wiary w to, że oto w tym malutkim Dziecięciu

przychodzi na świat

nasz Zbawiciel.

Jezus Chrystus niech nam błogosławi,

Niech rozdaje wszelkie potrzebne łaski,

Niech udzieli pokoju całemu światu,

A na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok

Da rodzinom wytchnienie w pośpiechu,

otuli miłością wszystkie dzieci,

dorosłym pozwoli zatrzymać się na chwilę...

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

 

 
 
20-12-2019
Autor: Kamil Urbański
Jasełka i spotkania opłatkowe w klasach

Czwartek i piątek, 19 - 20 grudnia to ostatnie dni szkolne przed świętami Bożego Narodzenia. W czwartek odbyły się jasełka klasy 0. Na przedstawieniu były obecne klasy najmłodsze 0-3. W piątek, w ciągu dnia odbyły się spotkania opłatkowe w klasach. Uczniowie wraz z wychowawcami po modlitwie złożyli sobie świąteczne życzenia, zasiedli do wspólnego stołu. W następnej kolejności klasy uczestniczyły w śpiewankach świątecznych wykonywanych w językach obcych oraz jasełkach zaprezentowanych przez klasy 6a i 6b. Wspólne spotkania pełne były życzliwości, dobra, pokoju i świątecznej radości.

link do jasełek klas 6a i 6b

12-12-2019
Autor: Kamil Urbański
Reportaż „Świat Iryny"
Świat Iryny - reportaż o sytuacji dzieci na Ukrainie, wyemitowany 8 grudnia w TVP INFO. Zachęcamy do oglądania materiału dostępnego w linku 
 
 
10-12-2019
Autor: Marzena Prądzyńska
Podziękowania - wiersz „Mikołajki

„Mikołajki”

Mikołaju, Mikołaju!

Tu na ziemię, dla bliźniego

Przynieś nam okruszek raju.

Niech się zdarzy coś dobrego!

Spraw, by każdy, dając szczerze

-choć się to drobnostką zdaje

-mały kawałeczek siebie,

Sam się stawał Mikołajem.

Niech się cieszą na całego

Ci, co dają i dostają.

Tak się w nas rozrasta niebo

dzięki Świętym Mikołajom!

 

(Anna Gajewska)

08-12-2019
Autor: Aleksandra Mazanek
Wspomnienia festiwalowe...

Nasz Festiwal w obiektywie Pani Sylwii Gołeckiej.

Dziękujemy!!!

Festiwal cz.1

Festiwal cz.2

Występ nauczycielski

08-12-2019
Autor: Kamil Urbański
Turniej św. Teresy - mistrzostwa w badmintona

W niedzielę, 8 grudnia 2019 roku miała miejsce kolejna edycja szkolnych mistrzostw w badmintona - Turniej św. Teresy. Turniej organizowany jest  przez Stowarzyszenie Podkowa Sportowa, we współpracy z podkowiańskimi szkołami. Podczas zmagań, gramy w singla i debla w następujących kategoriach: kl. 1-6 oraz 7-8 (single, deble) oraz debel rodzinny (rodzic i dziecko). Na zakończenie turnieju rozgrywany jest mecz między Dyrekcjami Szkoły Samorządowej i Szkoły św. Teresy. Turniej św.Teresy to fajna atmosfera, pozytywna energia, duch rywalizacji oraz aktywnie i rodzinnie spędzony czas!

 

07-12-2019
Autor: Kamil Urbański
Festiwal Pięknej Piosenki
Festiwal Pięknej Piosenki w ramach Mikołajek dla Kai.

W sobotni wieczór w godz. 16 – 19  odbył się Festiwal Pięknej Piosenki, podczas którego uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje talenty wokalne. Między występami na scenie, w przerwie, odbyła się aukcja. Dużo - dobrego - się działo. Dziękujemy wszystkim za serce i talent!

Zapraszamy do galerii na fanpage szkoły oraz galerii umieszczonej w aktualnościach - wspomnienia festiwalowe :)

06-12-2019
Autor: Kamil Urbański
Mikołajkowe aktywności klasowe

To już kolejne Mikołajki. Od rana, zaczynając modlitwą, rozpoczęliśmy dzień szkolnych aktywności mikolajkowych. Jak co roku, pomysły były rozmaite. Nie zabrakło jedzenia, rzeczy ręcznie robionych, malowania twarzy. Można było pograć w gry komputerowe, szachy, wydrukować zdjęcie czy postrzelać do celu w małej sali gimnastycznej, ponadto atrakcją był konik Karina, na którym można było przejechać się lub zrobić sobie zdjęcie. Na sali gimnastycznej obejrzeliśmy pokazy tańca najstarszych klas, a w sali teatralnej odbylo się przedstawienie.To był dzień pełen dobra, szczęścia, radości i szczodrobliwości. Zebrana kwota to ponad 23 tys. zł!
Przed nami jeszcze Festiwal Pięknej Piosenki i koncert Czas dla nas… czyli muzyka i śmiech!!!

02-12-2019
Autor: Kamil Urbański
Roraty i śniadanie adwentowe w klasach

Rozpoczął się czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. W poniedziałek, 2 grudnia o godz. 7:00 uczniowie szkoły uczestniczyli we mszy roratniej. Po roratach uczniowie usiedli do śniadania adwentowe w klasach. Roraty są najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym. Msza św. odprawiana ku czci Najświętszej Marii Panny w podkowiańskiej parafii odbywa się w poniedziałki, środy i piątki. W adwencie uczniowie realizują postanowienia: cisza na lekcjach, piękna postawa na modlitwie oraz życzliwość wobec wszystkich.

„Marana tha” -  „Panie przyjdź!”

01-12-2019
Autor: Kamil Urbański
Ósmoklasiści w pracowni fizycznej Wydziału Fizyki UW

W środę, 27 listopada uczniowie  klas ósmych wybrali się do Warszawy na Wydział Fizyki UW. Piękny, nowy budynek robi wrażenie. Z tym większym zaciekawieniem przeszliśmy do pracowni fizycznej, gdzie na co dzień mają zajęcia przyszli fizycy. Zostaliśmy podzieleni na cztery kilkuosobowe grupy.

Każda z nich w zespołach dwuosobowych, przesz ponad 2 godziny, wykonywała ćwiczenia i dokonywała pomiarów. Wyznaczaliśmy gęstość metalowej bryłki, badaliśmy II zasadę dynamiki za pomocą toru powietrznego, budowaliśmy ogniwo z cytryny i wyznaczaliśmy opór wewnętrzny tradycyjnej baterii oraz wyznaczaliśmy ogniskową soczewki aż 3 metodami. Eksperymenty i pomiary fizyczne pozwoliły nam zasmakować prawdziwej fizyki.

29-11-2019
Autor: Kamil Urbański
Wieczór Skupienia dla Rodziców

W piątek, 29 listopada, pierwszy raz w tym roku szkolnym rodzice i pracownicy szkoły uczestniczyli w wieczorze skupienia. Spotkanie odbyło się w duchu nauki św. Jana Pawła II. W piątkowy wieczór miała miejsce konferencja, której myślą przewodnią było pytanie "Czy chcecie z miłością i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy(ł)?". W dalszej kolejności rodzice uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu, jak również mieli możliwość spowiedzi. Następnie odbyła się Eucharystia, a na zakończenie poczęstunek. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie piątkowego skupienia oraz wszystkim przybyłym - za obecność.

28-11-2019
Autor: Kamil Urbański
Mikołajki dla Kai

W tym roku będziemy zbierali środki na chodzik i rehabilitację dla Kai Cieślak.


Kaja  skończyła w czerwcu 4 lata. W czasie narodzin doznała uszkodzenia mózgu, w konsekwencji ma duże problemy neurologiczne. Nie chodzi samodzielnie, nie mówi. Jest całkowicie zależna od opiekunów. Aktualnie rodzice w porozumieniu z ortopedą i rehabilitantem starają się o ortezy, które umożliwią chodzenie. Potrzebny jest także specjalny chodzik – walker, który umożliwi poruszanie się (stabilizujący kręgosłup, ułatwiający rehabilitację motoryczną). Jest nadzieja, że rozwój sprawności fizycznej zaowocuje także zmianami w kontakcie z dziewczynką.

Co się będzie działo?

6 grudnia, piątek - Aktywności szkolne:

    8:00     Wspólna modlitwa, przygotowanie stoisk, prezentacja oferty- gromadzenie środków
    Kolejne tury loterii (los:10 zł)

 •    9:00   (kl. 0-3)
 •  10:00 (kl. 4-6)
 •  11:00 (kl. 7-8)

    10:45 - Przedstawienie teatralne (cena biletu:2 zł)
    ok. 12:30 - Obiad dla chętnych
    13:00 - Popisy taneczne, podsumowanie akcji szkolnej

7 grudnia, sobota godz. 16 - 19 - Festiwal Pięknej Piosenki bilet „co łaska”

 • g. 16 – 17 pierwsza część
 • w przerwie od g. 17:15 Aukcja
 • g. 18 - 19 druga część

     klasy 8a i 8b zobowiązały się tego dnia przygotować poczęstunek od g. 15.3014 grudnia, sobota godz. 18:30 - Czas dla nas… czyli muzyka i śmiech - muzyczno - komediowa opowieść
o kobietach w reżyserii Filipa Jaślara (członka Grupy MoCarta)


 • Po koncercie - podsumowanie akcji mikołajkowej - symboliczne przekazanie zgromadzonych środków


Szanowni Rodzice,  jeżeli mają Państwo możliwość dostarczenia nam fantów na loterię i przedmiotów na aukcję (np. gadżetów firmowych, ciekawych przedmiotów, przygotowanych smakołyków itp.) - prosimy o przyniesienie ich do sekretariatu lub zgłoszenie się do koordynatora akcji - Jolanty Dąbrowskiej do środy, 4 grudnia.


Obok głównej zbiórki  funduszy dla Kai chcemy także udzielić wsparcia finansowego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który gromadzi pieniądze na ogrzewanie i podstawowe potrzeby dla trzech rodzin z Podkowy Leśnej.


Linki o zbiórce dla Kai:

 

21-11-2019
Autor: Artur Błażejak
Turniej Niepodległościowy w Szczypiorniaka

 7 i 8 listopada, to termin zarezerwowany na Turniej Niepodległościowy w Piłkę Ręczną Dziewcząt i Chłopców. Gospodarzami tej imprezy jest Szkoła Podstawowa w Ruścu. Jednego dnia rywalizowali chłopcy, a następnego – dziewczęta. W obu przypadkach, do zawodów zgłoszone zostały po 4 drużyny, rozgrywki więc odbywały się w grupie, systemem każdy z każdym. Oba nasze składy rozegrały po trzy mecze. Chłopcy z pierwszą drużyną Ruśca polegli 9:10, następnie z drużyną z Michałowic zremisowali 13:13, a ostatni mecz w grupie, z drugą drużyną Ruśca, wygrali 17:3. Okazało się, że ten właśnie mecz przyczynił się w największej merze do zajęcia przez chłopców drugiego miejsca w turnieju. Pierwsza drużyna gospodarzy miała wszystkie wygrane mecze, druga drużyna Ruśca – wszystko przegrała. Nasi chłopcy i Michałowice mieli taki sam stosunek meczy, czyli wygrana, porażka i remis. Do tego remis  między sobą więc o drugim miejscu w turnieju nie mógł decydować mecz bezpośredni tylko stosunek bramek. Mając przypuszczenie o zaistnieniu takiej sytuacji, kiedy graliśmy z Ruścem 2 zależało nam na tym aby wrzucić więcej bramek niż Michałowice, tracąc przy tym jak najmniej. Starania te okazały się kluczem do srebra, bo dwie bramki więcej wrzucone w tym meczu zadecydowały o zwycięstwie nad Michałowicami. U dziewcząt sytuacja nie była tak skomplikowana. Nasze reprezentantki wygrały z Michałowicami 5:2, a mecze z Ruścem i Radziejowicami okazały się mniej szczęśliwe i zakończyły się porażką. W rezultacie dziewczęta z Podkowy zajęły trzecie miejsce i z brązowym medalem dumnie wróciły do szkoły. Dodam jeszcze na marginesie, że obie nasze reprezentacje dopiero są w fazie tworzenia zespołów, a  mecze w tym turnieju trwały 2x12min, co jest sporym wyzwaniem dla tych młodych ludzi. Mając bowiem lekcje 45 minutowe, rzadko możemy sobie pozwolić na to, by ponad połowę lekcji  można było grać na pełnym gazie, nie wspominając o pełnym wymiarze boiska do ręcznej. Podsumowując, był to bardzo dobry występ naszych podopiecznych. Gratulujemy!

Skład dziewcząt : Natalia Dwornik (bramkarz), Magda Jaworska, Marta Łyszkowska, Maria de Virion, Hanna Szymańska, Wiktoria Śliwkiewicz, Aniela Łada, Natalia Trawińska – Całka, Róża Dukaczewska, Hanna Wlazło, Hanna Laskowska, Patrycja Mokosa, Zofia Mosiej

Skład chłopców: Richter Ignacy (bramkarz), Rudnik Marek, Jankowski Antoni, Magielski Antoni, Chmielewski Maciej, Rzepka Tadeusz, Gradkowski Paweł, Kamiński Antoni, Bommarito Maxime, Bątkowski Tomasz, Rotfeld-Paczkowski Jerzy, Ignut Stanisław, Cybulski Miłosz, Zygowski Piotr, Szulc Antoni

 

21-11-2019
Autor: Artur Błażejak
Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Chłopców

W piątek 8.11 nasza drużyna chłopców, pojechała do Grodziska Mazowieckiego, by walczyć w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówkę. Mając pewne ogranie w piłkę ręczną, zgranie zespołu oraz gruntowne umiejętności rzutowe i taktyczne, no i oczywiście jednego z czołowych koszykarzy w Polsce – Jakuba Dobrzyńskiego, wiedzieliśmy, że tanio skóry nie oddamy. Doświadczenie również podpowiadało, że chłopcy nawet jakby nie szło zbyt dobrze w turnieju, to wałczyć będą do końca. Okazało się, że wszystkie elementy wymienione wcześniej zagrały w ponad 100 procentach. Podkowianie rozgromili w grupie drużynę z Józefiny 23:0, SP nr 6 z Grodziska 28:6, a SP 2 z Grodziska 31:0! Mecz półfinałowy z Międzyborowem również wygrali 29:15, a w walce o złoto z Książenicami osiągnęli wynik 24:15, zdobywając tytuł Mistrzów Powiatu Grodziskiego. Mieliśmy już medale z tych zawodów w kolorze srebrnym i brązowym natomiast ten z najcenniejszego kruszcu zdobyliśmy po raz pierwszy. Teraz czeka nas reprezentowanie Powiatu Grodziskiego w Mistrzostwach Międzypowiatowych.  Gratulujemy!

Skład drużyny: Jakub Dobrzyński, Tymoteusz Jaworski, Mateusz Krawczyk, Kornel Siwek, Jakub Dumicz, Paweł Świtkiewicz, Michał Szefler, Antoni Zdebiak, Michał Nowak

 

21-11-2019
Autor: Artur Błażejak
Mazovia Cup w Unihokeja

25.10 w hali Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie odbył się Turniej Mazovii w Unihokeja  Drużyn Mieszanych. Mazovia  to Turniej Gmin Zachodniego Mazowsza. Skład drużyny reprezentującej  gminę Podkowa Leśna, stanowili tylko uczniowie naszej szkoły. Ciekawość i presja była dość spora, bo wcześniej nasza szkoła nie startowała w żadnym turnieju w tej dyscyplinie. Zgłoszonych zostało 8 zespołów, utworzono więc dwie grupy. Podkowa znalazła się w grupie z Błoniem, Lesznem i Brwinowem 2. Brwinów jako organizator, mógł wystawić dwa składy. W unihokeja na poziomie szkolnym gra się w składach mieszanych, czyli w drużynie sześcioosobowej muszą grać dwie dziewczyny. Nasza reprezentacja grając w grupie, wywalczyła jedno zwycięstwo 3:0  z Brwinowem 2 i dwa remisy: z Błoniem 0:0 i Lesznem 1:1. Taki układ wyników dał nam pierwsze miejsce w grupie i możliwość walki o złoty medal z wygranymi drugiej grupy. W grupie drugiej na pierwszym miejscu znalazła się drużyna gospodarzy i w meczu o tytuł  Mistrza Mazovii nasza drużyna uległa tej właśnie zajmując drugie miejsce w turnieju.

Skład drużyny: Jadwiga Dzudzewicz (bramkarz), Amelia Short, Zofia Kamińska, Jakub Dobrzyński, Kornel Siwek, Paweł Świtkiewicz, Michał Nowak, Mateusz Krawczyk, Antoni Zdebiak, Jonasz Sadkowski

21-11-2019
Autor: Artur Błażejak
Obchody 15-lecia Stowarzyszenia Mazovia

Już piętnaście lat nasza gmina i szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Gmin Zachodniego Mazowsza – Mazovia. Od 15 lat realizujemy wspólne zamierzenia gmin członkowskich m.in. poprzez organizację cyklicznych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Z tej okazji w hali zorganizowane były obchody okrągłego jubileuszu. Wraz z grupą uczniów zostalismy zaproszeni na to wydarzenie, z uwagi na wieloletnia współpracę.  Pan Jerzy Wysocki – prezes Stowarzyszenia, podkreślił, że jubileusz został zorganizowany nie dla samego fetowania, ale przede wszystkim po to, aby podziękować wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie – uczniom, trenerom, koordynatorom i włodarzom. Zakończył swoje wystąpienie cytatem z Księgi Przysłów Starego Testamentu: „Radosne serce wzmacnia zdrowie”. To jest nasze założenie, które chcemy kontynuować – poprzez sport staramy się o dobre samopoczucie i zdrowie naszych dzieci.

Po ceremonii na uczniów szkół z gmin członkowskich czekała jeszcze jedna frajda – trening z mistrzami, czyli z zaproszonymi reprezentantami Polski w piłce ręcznej, medalistami mistrzostw świata: Sławomirem Szmalem, Grzegorzem Tkaczykiem, Karolem Bieleckim i Radosławem Wasiakiem A po treningu był czas na autografy i zdjęcia z gwiazdami piłki ręcznej.

17-11-2019
Autor: Kamil Urbański
Potrzeba Serca

Po raz kolejny Szkoła św. Teresy okazała swoje wielkie serce. Udało się zebrać tak wiele darów. Nadal można wpłacać kwoty na rzecz dzieci poszkodowanych w konflikcie zbrojnym. Dziekujemy wszystkim za solidarność, okazaną hojność i dobro.

11-11-2019
Autor: Kamil Urbański
Świętujemy 101 lat niepodległości!

Świętujemy 101 lat niepodległości!
W piątek odbyła się Akademia Niepodległości. Uczniowie klas siódmych wystąpili w spektaklu niepodległościowym, przekazując nam, że wartość wolności i postawa patriotyzmu są nadrzędne w życiu.
Rano modliliśmy sie za poległych za wolność Ojczyzny. O godzinie 11.11 uczniowie odśpiewali 4 zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego” .

06-11-2019
Autor: Kamil Urbański
Kontynuujemy pomoc dzieciom z Ukrainy

Kontynuujemy pomoc dzieciom z Ukrainy.

Tym razem wyślemy za pośrednictwem KIK do Małego Cichego gdzie odpoczywa kolejna grupa dzieci.

Stamtąd ruszy na Ukrainę do dzieci poszkodowanych w  konflikcie zbrojnym.

Zbieramy: odzież, słodycze, zabawki, kosmetyki i pieniądze na utworzone przez  p. Sławomira Bidzińskiego przewodniczącego Rady Rodziców subkonto:

 Sławomir Bidziński MBank

15 1140 2004 0000 3702 7926 0907

Zapraszamy również do śledzenia fanpage Potrzeba Serca.

30-10-2019
Autor: Kamil Urbański
Świętymi bądźcie!

Świętymi bądźcie...
Dziś klasy szkoły św. Teresy od Dzieciątka Jezus prezentowały postacie świętych. Obecni byli zarówno święci sprzed wielu wieków jak i święci współcześni, żyjący zaledwie kilka dekad temu. Dziękujemy Bogu, że mamy przykłady świętych ludzi, które nas inspirują.
Wszyscy Święci Pańscy - módlcie się za nami!

29-10-2019
Autor: Kamil Urbański
Kurs programowania i elektroniki dla klas 7 i 8 rozpoczęty!

W poniedziałek, 28 października rozpoczął się bezpłatny kurs programowania i elektroniki dla uczniów klas 7 i 8. Zajęcia dodatkowe odbywają się w poniedziałki.

 • start zajęć: godz. 15:40.
 • czas trwania: 2 h (lekcyjne)

więcej informacji w linku

14-10-2019
Autor: Kamil Urbański
Ślubowanie klas pierwszych - Dzień Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość ślubowania klas 1a oraz 1b. Spotkaliśmy się rano na Mszy św. w kościele parafialnym, aby następnie udać się na akademię klas rozpoczynających naukę w naszej szkole. Pasowania dostąpili zarówno uczniowie klas pierwszych jak i nowi uczniowie klas starszych. Tegoroczne ślubowanie miało miejsce w szczególnym czasie, gdy szkoła obchodzi jubileusz 30 lat istnienia. Ze zdwojoną radością serdecznie witamy nowych uczniów w Szkole św. Teresy.

12-10-2019
Autor: Aleksandra Mazanek
Panie Dyrektorze- dziękujemy!!!
Panie Dyrektorze,
 
 ze śpiewem na ustach, dziękujemy za mądrość, wsparcie i nieustającą opiekę.
 
Podziwiamy! Szanujemy! Kochamy!
 
Nauczyciele św. Tereski z p.Hanią Jarco
 
06-10-2019
Autor: Kamil Urbański
Piątkowy wieczór z gośćmi z Ukrainy

W piątek, 4 października spotkaliśmy się wspólnie z gośćmi z Ukrainy. Były to ostanie chwile razem spędzone w szkolno - rodzinnym gronie. Grupa uczniów w niedzielę powróciła na Ukrainę. Piątkowe spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową o pokój na Ukrainie. Rozważania czytane były zarówno w języku polskim jak i ukraińskim. Po wspólnej modlitwie udaliśmy się do szkoły. W auli szkoły, podczas spotkania padło dużo ciepłych słów, miłych wspomnień i podziękowań. Wszyscy byliśmy wzruszeni tym, że mogliśmy wspólnie spędzić czas. Podczas tygodnia spędzonego w Polsce młodzież ukraińska uczestniczyła w wybranych zajęciach szkolnych, takich jak lekcja języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, wf-u, informatyki oraz muzyki. Miała także okazję brać udział w zajęciach teatralnych i plastycznych. Uczniowie mieli możliwość poznać bliżej Podkowę Leśną. Z całego serca dziękujemy tym, którzy zaangażowali się w pobyt grupy, a szczególnie tym wszystkim, którzy przyjęli w swoich domach gości z Ukrainy. Serdecznie dziękujemy!

01-10-2019
Autor: Kamil Urbański
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

1 października jest dla nas szczególnym dniem, wspominamy w nim patronkę naszej szkoły - św. Teresę od Dzieciątka Jezus. W dniu imienin świętej przyszliśmy na modlitwę z różami, które zostały ofiarowane naszej patronce. Uczniowie obejrzeli przedstawienie „Trudna Droga", w którym św. Teresa uczy nas tego, że „Krzyż Jezusa towarzyszył jej od kolebki, a Jezus pozwolił jej z pasją umiłować ten Krzyż". W modlitwie zawierzyliśmy siebie Krzyżowi Chrystusa. On ma być drogowskazem w drodze do świętości.

...św. Tereso od Dzieciątka Jezus módl się za nami.

30-09-2019
Autor: Kamil Urbański
Pierwszy dzień wizyty gości z Ukrainy w Szkole św. Teresy

Dzisiaj gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów i nauczycieli z Ukrainy. Poniedziałek jest pierwszym dniem gości spędzonym w szkole. Wizyta rozpoczęła się poranną modlitwą przy relikwiach libańskich świętych w intencji pokoju na Ukrainie. Uczniowie ukraińscy podzieleni na grupy spędzili 5 lekcji w ławkach szkolnych, a 6 - 8 lekcję razem z najstarszymi klasami na zabawach integracyjnych.

29-09-2019
Autor: Kamil Urbański
Klasa 1b i nowi uczniowie naszej szkoły w Domu Generalnym Sióstr Terezjanek w Podkowie Leśnej

Dzisiaj uczniowie klasy 1b, podobnie jak uczniowie klasy równoległej w ubiegłą niedzielę, wraz z nowymi uczniami klas starszych, odwiedzili dom Zgromadzenia Sióstr św.Teresy od Dzieciątka Jezus. Niedzielne spotkanie to czas przygotowania do ślubowania, które odbędzie się 14 października. Uczniowie poznali bliżej patronkę naszej szkoły, jak również usłyszeli przypowieść o ołówku. 

22-09-2019
Autor: Kamil Urbański
Piknik u św. Teresy

W sobotę, 21 września odbył się piknik św. Teresy. Spędzajac ten czas w rodzinnej atmosferze, dobrze się bawiliśmy. Jak co roku, nie zabrakło atrakcji. Można było malować na foliach, budować kulinarne konstrukcje architektoniczne, poznać misje robota, napisać dyktando, a przy tym spróbować różnych pyszności i napić się np. kongijskiej herbaty czy zjeść watę cukrową. Ponadto poznaliśmy nową dyscyplinę sportową - teqball. Nie zabrakło rozgrywek szachowych, piłkarzyków, ćwiczeń sensorycznych i meczu siatkówki piłką fitball. Na sali teatralnej odbył się koncert Milanowskiej Orkiestry Dętej oraz premiera przedstawienia teatralnego w niezwykłej obsadzie "Tadek Niejadek". Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, obecność i mile spędzony czas!!!

...zapraszamy do obejrzenia zdjeć na fb...

22-09-2019
Autor: Kamil Urbański
Klasa 1a i nasi nowi uczniowie w Domu Generalnym Sióstr Terezjanek w Podkowie Leśnej

W niedzielę, 22 września uczniowie klasy 1a oraz pięcioro uczniów ze starszych klas wraz z rodzicami odwiedzili Dom Generalny Sióstr Terezjanek w Podkowie Leśnej. Spotkanie miało charakter przygotowania do uroczystości ślubowania, która odbędzie się w poniedziałek 14 października. 

13-09-2019
Autor: Kamil Urbański
Szkoła św. Teresy pod Krzyżem.

W piątek, po pierwszej lekcji zebraliśmy się zwyczajowo na wspólną modlitwę, jednak dziś była ona szczególna. Uczniowie przynieśli ze sobą krzyże. Wyrażając nasze umiłowanie krzyża łączymy się z akcją "Polska pod krzyżem".
"...Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!" (Łk 9,23).

09-09-2019
Autor: Kamil Urbański
Prośba o wsparcie dla Pana Arkadiusza Maniuka

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice

Pan Arkadiusz Maniuk, wychowawca i nauczyciel języka angielskiego i plastyki, karykaturzysta i  muzyk zespołu Hetman, były pracownik naszej szkoły potrzebuje wsparcia.

Wiosną tego roku przeszedł poważną operację guza mózgu. Niestety doszło do uszkodzeń nerwów, co skutkuje połowicznym niedowładem oraz utratą wzroku w jednym oku.

Teraz Pan Arek wymaga dalszego leczenia onkologicznego i intensywnej, wielospecjalistycznej rehabilitacji. Jedna z zaprzyjaźnionych z Panem Arkiem osób zorganizowała na ten cel zbiórkę pieniędzy na portalu pomagam.pl.

Gdyby ktoś z Państwa miał wolę wspomóc  pana Arkadiusza Maniuka w walce o przywrócenie sprawności, może uzyskać więcej informacji w tej sprawie:    https://pomagam.pl/arekmaniuk .

08-09-2019
Autor: Kamil Urbański
Pielgrzymka do Rokitna

W drugą niedzielę września odbyła się 32 pielgrzymka piesza do Matki Boskiej Rokitniańskiej Wspomożycielki Prymasów. Tradycyjnie w pielgrzymce wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W strugach deszczu, przezwyciężając siebie, zanieśliśmy intencje przed oblicze Matki ofiarując je Bogu. Cieszymy się i dziękujemy wszystkim za obecność i modlitwę przed Cudownym Obrazem Najświętszej Maryi Panny w Rokitnie.

01-09-2019
Autor: Kamil Urbański
Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

Rozpoczął się rok szkolny. Społeczność szkolna zgromadziła się na uroczystych Mszach Świętych dla klas 0-6 oraz 7-8  Szkoły Podstawowej św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

U progu nowego roku szkolnego życzymy całej społeczności szkolnej, aby czas nabywania mądrości i przyswajania nowej wiedzy był fascynującą przygodą, oraz pozwolił rozwijać się w przyjaznym gronie rówieśników i dorosłych, aby uczniowie szkoły wzrastali w świętości, mągrości i łasce.

...Święta Tereso módl się za nami

 

30-08-2019
Autor: Kamil Urbański
Spotkanie Formacyjne dla Nauczycieli - 30 sierpnia 2019

W piątek, 30 sierpnia odbyło się spotkanie formacyjne nauczycieli naszej szkoły w Ośrodku dla Ociemniałych w Laskach. Pedagodzy uczestniczyli w Eucharystii, którą celebrował o. Jan Dezyderiusz Pol oraz konferencjach prowadzonych przez kapłana Zakonu Braci Mniejszych. Dzień skupienia jest formą przygotowania duchowego na nowy rok szkolny.

Dokumenty

Zgłoszenie wypadku: 502-308-308
Zgłoszenia on-line: www.warta.pl

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).