Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Dokumenty

Zgoszenie wypadku: 502-308-308
Zgoszenia on-line: www.warta.pl

Biuletyn szkolny

Ważne wydarzenia w historii szkoły

13 III 1988
Odbyło się pierwsze spotkanie z członkami założycielami Społecznego Towarzystwa Oświatowego w przyparafialnej Czytelni Jana Pawła II zorganizowane z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Leona Kantorskiego i Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu.
VI 1988 W trakcie rozmowy z prof. Andrzejem Stelmachowskim zaproponowano, aby Klub Inteligencji Katolickiej, jako osoba prawna, wystąpił o pozwolenie na prowadzenie szkoły podstawowej.
29 V 1989 Do KIK-u wpłynęła pozytywna decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie założenia Szkoły Społecznej w Podkowie Leśnej.
3 IX 1989 Uroczystą Mszą św., celebrowaną przez ks. bpa Mariana Dusia
w podkowiańskim kościele parafialnym, Społeczna Szkoła Podstawowa Klubu Inteligencji Katolickiej rozpoczęła pierwszy rok szkolny. Początkowo Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Modrzewiowej oraz na plebanii.
8 VI 1991 Jan Paweł II podczas IV pielgrzymki do Polski poświęcił kamień węgielny pod budowę przyszłej szkoły.
wakacje 1991 Szkoła uzyskała dodatkowy lokal przy al. Lipowej, gdzie zostały umieszczone klasy młodsze.
wakacje 1993 Dzięki pomocy finansowej KIK-u Szkoła uzyskała dostęp i wyremontowała piętro w budynku przy ul. Modrzewiowej.
VI 1995 Mury Szkoły Podstawowej opuścili pierwsi absolwenci.
V–XI 1998 Starania Szkoły o dzierżawię Pałacyku w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej nie powiodły się.
IX 1999 Powstało Gimnazjum KIK.
5 III 2001 Ksiądz Prymas wydał dekrety uznające Szkołę Podstawową i Gimnazjum za szkoły katolickie.
2 VI 2001 Szkole Podstawowej nadano imię św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
III 2002 Został powołany Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej.
20 IV 2002 Gimnazjum nadano imię św. Hieronima.
VI 2002 Gimnazjum ukończyli pierwsi absolwenci.
XI 2004 Komitet Budowy Szkoły zakupił teren pod budowę przy ul. Modrzewiowej.
10 VIII 2005 W obecności Relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus ks. Leon Kantorski poświęcił plac pod budowę.