Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Dokumenty

Zgłoszenie wypadku: 502-308-308
Zgłoszenia on-line: www.warta.pl

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).
>

Zasady dla uczniów

Zasady dla uczniów

 

Przed rozpoczęciem lekcji:

 

1. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami – A lub  B

2. Do szkoły wchodzą w maskach lub przyłbicach

3. Przy wejściu osoba z personelu mierzy każdemu uczniowi temperaturę

4.Uczniowie dezynfekują ręce i udają się do szatni

5. Z szatni przechodzą do właściwej strefy ucznia, gdzie myją ręce i idą do swojej sali. W sali zajmują swoje stałe miejsce. Tam mogą zdjąć maseczkę .

Poniżej znajduje się tabela przydziału klas i stref, również wskazane są toalety przypisane dla każdej grupy.

klasa

           Wychowawca

pracownia

strefa

toalety

wejście

0

Aurelia Ilnicka

26

1

D 13, M 14

A

1a

Agata Jęda

25

1

D 13, M 14

A

1b

Joanna Sobolewska

28

1

D 13, M 14

A

2a

Aleksandra Bocianowska

33

2

D 39, M 37

A

2b

Marzena Dąbrowska

27

1

D 13, M 14

A

3a

Katarzyna Młodożeniec

32

2

D 39, M 37

A

3b

Anna Szymaszczyk

35

2

D 39, M 37

A

4a

Magdalena Michalska

60

3

D 89, M 90

A

4b

Anna Walewska

65

3

D 89, M 90

A

5

Beata Chomicka

59

3

D 89, M 90

A

6a

Kinga Gaworska

61

3

D 89, M 90

B

6b

Jakub Trepczyński

71

3

D 89, M 90

B

7a

Kamil Urbański

78

4

D 83, M 80

B

7b

s. Adriana Zawierta

75

4

D 83, M 80

B

8a

Jolanta Dąbrowska

74

4

D 83, M 80

B

8b

Mariusz Traczyk

72

4

D 83, M 80

B

 

 

 

W szkole. Strefy

 

Budynek szkoły jest podzielony na strefy: żywienia , rodzica i  4 strefy uczniowskie.

Strefy uczniowskie:

Strefa 1: parter stara część – korytarz i szatnie klas 0 – 5, podwórko szkolne: dziedziniec pod flagą, sale 25, 26, 27, 28, toalety: d13, m14,

Strefa 2: parter nowa część, korytarz przy sekretariacie i łącznik przy małym pokoju nauczycielskim do sali 35 i aula, sale 31 – 35, podwórko szkolne – „trawa” przed szkołą od ulicy kościelnej, toalety – d39, m37,

Strefa 3: korytarz piętro stara część do biblioteki i łącznik, sale 56 – 65, toalety dz89, ch90, podwórko szkolne – plac zabaw, wyjście górą łącznikiem przy małej sali gimnastycznej,

Strefa 4: korytarz piętro nowa część, sale 71 – 86, toalety dz83, ch80, podwórko szkolne – boisko,

Uczniowie są zobowiązani do przebywania w przypisanej strefie.

Bez wyraźnego polecenia nauczyciela uczeń nie może przemieszczać się do innych stref niż wskazane w tabeli. (wyjątkiem jest biblioteka , zajęcia wf)

 

Ważne zasady, o których trzeba pamiętać

Uczniowie  również są odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo, dlatego przypominamy Wam o ważnych zasadach  :

- do szkoły nie przynoście niepotrzebnych rzeczy (maskotek, zabawek, itp.)

- sprawdźcie, czy macie wszystko, czego potrzebujecie (w trakcie zajęć korzystamy wyłącznie ze swoich rzeczy)

- do szkoły przyjdźcie w maseczkach, dopiero w klasie po zajęciu miejsca zdejmijcie maski)

- przebywając w strefach wspólnych (korytarze, hol, szatnie) załóżcie maski

- w czasie przerw pamiętajcie o zachowaniu dystansu od innych osób (około 1,5 metra),

- możliwie często spędzajcie czas na świeżym powietrzu

- stosujcie właściwą ochronę nosa i ust podczas kaszlu i kichania

- unikajcie dotykania oczu, ust i nosa

- często myjcie ręce: po przyjściu do szkoły, przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety