Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).
>

Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów

Regulamin Olimpiady

https://ojaj.wsjo.pl/regulamin-20222023/

Harmonogram

  • I etap:

I etap, część I

21.11.2022 godzina 15:00-15:45 – test pisemny WYKONYWANY W SZKOLE. W całej Polsce uczniowie piszą test dnia 21.11 o godzinie 15:00 wszelkie odstępstwa są niedopuszczalne. Komisje powołane przez Komitet Główny będą przeprowadzać kontrole w wybranych placówkach na terenie całej Polski.

18.11.2022 godzina 05:00 – udostępnienie testów do druku na panelu dla nauczyciela https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/

21.11 godzina 18:00 udostępnienie klucza do testu do druku na panelu dla nauczyciela https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/


21.11 od 18:00 do 28.11.2022 do godziny 10:00 należy zarejestrować wszystkich uczniów, którzy uzyskali minimum 45 punktów (włącznie). Rejestracja obejmuje tylko uczniów, którzy uzyskali 45 punktów (włącznie) i więcej.

28.11.2022 (liczy się data stempla pocztowego, proszę nie wysyłać kurierem) jest ostatnim dniem wysyłki testów wraz z dokumentacją RODO oraz protokołem. Szczegóły REJESTRACJA UCZNIÓW

I etap, część II

z podziałem na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)
06.12.2022 (od 10:00) do 9.12.20222 (do 10:00) podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie


13.12.2022 (od 10:00) do 16.12.2022 (do 10:00) łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO ETAPU II 21.12.2022

Do drugiego etapu Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali w II części I etapu co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.


  • II etap

II etap, część I (test on-line, wykonywany w szkole)

16.01.2023 – 20.01.2023 (do 10.00) – warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie

23.01.2023 (od 10:00) – 27.01.2023 (do 10:00) dolnośląskie, opolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, małopolskie

30.01.2023 (od 10:00) – 03.02.2023 (do 10:00) pomorskie, lubelskie, podkarpackie, łódzkie, śląskie

Do części II etapu II przechodzą osoby, które uzyskały 75% punktów za część I etapu II.

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI II 09.02.2021

II etap, część II bez podziału na województwa (film)

08.02.2023 (od 10.00) – 14.02.2023 (do 10.00) przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na podany temat. Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II.

Temat filmu zostanie podany nie później niż 21.12.2022 (można się do niego wcześniej przygotować).

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI III 01.03.2023 (nie później niż o 10:00, obowiązkowa rejestracja)
OGŁOSZENIE LISTY Z TERMINAMI I GODZINAMI ROZMÓW 04.03.2023

II etap, część III bez podziału na województwa (rozmowa on-line, z dowolnego miejsca)

06.03.2023 – 17.03.2023 rozmowa przez komunikator internetowy. Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez video komunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów z części I ,II i III etapu II.

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO ETAPU III 20.03.2023


  • III etap

III etap, część I bez podziału na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)

22.03.2023 (od 10:00) – 24.03.2023 (do 10:00)
Po tej części nie następuje ogłoszenie wyników

III etap, część IIbez podziału na województwa (rozmowa on-line, z dowolnego miejsca)


27.03.2023 – 31.03.2023 rozmowa przez komunikator internetowy Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady. Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW –  05.04.2023

WYSYŁKA ZAŚWIADCZEŃ I DYPLOMÓW OD 18.04.2023