Patron - św. Hieronim

Gdy mówimy: "święty Hieronim", przychodzą nam na myśl dwie sprawy, które dadzą się zamknąć w słowach: "Biblia" i "języki". Rozważania związane ze świętym Hieronimem jako patronem naszego gimnazjum kierują uwagę na te dwa zagadnienia. Jakie ma być gimnazjum imienia świętego Hieronima?

Gimnazjum takie jak wszystkie
Nasza szkoła niewiele różni się od innych gimnazjów w Polsce. Podobnie jak one jesteśmy zobowiązani do prowadzenia zajęć edukacyjnych według programów zawartych w ministerialnym dokumencie zwanym "Podstawą programową". To jednak tylko "podstawa". Chcielibyśmy wychodzić ponad ten obowiązek i realizując go budować określony, indywidualny kierunek wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych, podejmowanych przez całą społeczność naszego gimnazjum. Kierunek ten wyznaczył sam patron: święty Hieronim, Doktor Kościoła.

Biblia w gimnazjum
Pragniemy, aby Biblia stała się podręcznikiem życia dla całej szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów, rodziców. Święty Hieronim powtarzał, iż "nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". Potrzebne jest więc najpierw zdobycie odpowiedniej wiedzy, potem zaś jej ciągłe pogłębianie, by słowa zawarte w Biblii stały się dla nas duchowym drogowskazem. Czytanie Pisma Świętego, poparte gruntowną wiedzą biblijną, powinno przynosić duchowe owoce.

Języki
Hieronim ze Strydonu jako człowiek wszechstronnie wykształcony był również ogromnie wrażliwy na piękno mowy i języka, którym posługiwał się na co dzień. Uczył się także języków obcych, poświęcając na naukę nawet godziny nocne. Oprócz łaciny znał również języki: hebrajski, grecki i aramejski. Idąc za przykładem naszego patrona pragniemy szczególną troską otoczyć ćwiczenie wrażliwości na piękno języka ojczystego. Kładziemy też nacisk na naukę języków obcych. W naszym gimnazjum prowadzona jest zindywidualizowana nauka angielskiego - w zależności od poziomu zaawansowania uczniów - oraz nauka języka niemieckiego lub francuskiego (do wyboru) jako przedmiotu nadobowiązkowego.

Dokumenty

Biuletyn szkolny

Nauczyciele gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

 • religia:
  ks. Jacek MALISZEWSKI, Kamil URBAŃSKI
 • biblioteka:
  Iwona ZUBKA-KRAWCZYK
 • język polski:
  Jolanta DĄBROWSKA, Beata WRÓBLEWSKA, Rafał ROSA
 • język angielski:
  Beata CHOMICKA, Emilia JEDLIŃSKA, Magdalena MICHALSKA, Anna WALEWSKA
 • język francuski:
  Magdalena IGNUT, Agnieszka POKROPEK-ŚWIDERSKA
 • język niemiecki:
  Małgorzata GRADKOWSKA, Aleksandra MAZANEK, Anżela MIALDUN-EKIELSKA
 • język hiszpański:
  Agnieszka POKROPEK-ŚWIDERSKA
 • historia:
  Kinga GAWORSKA
 • WOS:
  Kinga GAWORSKA, Paweł WŁOCZEWSKI
 • matematyka:
  Anna CICHOCKA, Jolanta SZULC
 • biologia:
  Hanna GRADKOWSKA, Joanna LASKOWSKA
 • chemia:
  Anna STYPA
 • edb:
  Anna STYPA
 • fizyka:
  Grzegorz DĄBROWSKI, Tomasz MICHNIOWSKI
 • geografia:
  Ewa ZIELIŃSKA-KRÓL
 • informatyka:
  Kamil URBAŃSKI
 • muzyka:
  Michał BIAŁECKI
 • plastyka:
  Jakub CWIECZKOWSKI
 • technika:
  Magdalena SZURMAK, Jakub CWIECZKOWSKI
 • wychowanie fizyczne:
  Mirosława MISARKO, Artur BŁAŻEJAK
 • zajecia artystyczne:
  Mirosława MISARKO, Jakub CWIECZKOWSKI, Mario ANTOSIK
 • filozofia:
  Anna SZYMASZCZYK