Patron - św. Hieronim

Gdy mówimy: "święty Hieronim", przychodzą nam na myśl dwie sprawy, które dadzą się zamknąć w słowach: "Biblia" i "języki". Rozważania związane ze świętym Hieronimem jako patronem naszego gimnazjum kierują uwagę na te dwa zagadnienia. Jakie ma być gimnazjum imienia świętego Hieronima?

Gimnazjum takie jak wszystkie
Nasza szkoła niewiele różni się od innych gimnazjów w Polsce. Podobnie jak one jesteśmy zobowiązani do prowadzenia zajęć edukacyjnych według programów zawartych w ministerialnym dokumencie zwanym "Podstawą programową". To jednak tylko "podstawa". Chcielibyśmy wychodzić ponad ten obowiązek i realizując go budować określony, indywidualny kierunek wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych, podejmowanych przez całą społeczność naszego gimnazjum. Kierunek ten wyznaczył sam patron: święty Hieronim, Doktor Kościoła.

Biblia w gimnazjum
Pragniemy, aby Biblia stała się podręcznikiem życia dla całej szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów, rodziców. Święty Hieronim powtarzał, iż "nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". Potrzebne jest więc najpierw zdobycie odpowiedniej wiedzy, potem zaś jej ciągłe pogłębianie, by słowa zawarte w Biblii stały się dla nas duchowym drogowskazem. Czytanie Pisma Świętego, poparte gruntowną wiedzą biblijną, powinno przynosić duchowe owoce.

Języki
Hieronim ze Strydonu jako człowiek wszechstronnie wykształcony był również ogromnie wrażliwy na piękno mowy i języka, którym posługiwał się na co dzień. Uczył się także języków obcych, poświęcając na naukę nawet godziny nocne. Oprócz łaciny znał również języki: hebrajski, grecki i aramejski. Idąc za przykładem naszego patrona pragniemy szczególną troską otoczyć ćwiczenie wrażliwości na piękno języka ojczystego. Kładziemy też nacisk na naukę języków obcych. W naszym gimnazjum prowadzona jest zindywidualizowana nauka angielskiego - w zależności od poziomu zaawansowania uczniów - oraz nauka języka niemieckiego lub francuskiego (do wyboru) jako przedmiotu nadobowiązkowego.

Dokumenty

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).

Ważne wydarzenia w historii szkoły

13 III 1988
Odbyło się pierwsze spotkanie z członkami założycielami Społecznego Towarzystwa Oświatowego w przyparafialnej Czytelni Jana Pawła II zorganizowane z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Leona Kantorskiego i Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu.
VI 1988 W trakcie rozmowy z prof. Andrzejem Stelmachowskim zaproponowano, aby Klub Inteligencji Katolickiej, jako osoba prawna, wystąpił o pozwolenie na prowadzenie szkoły podstawowej.
29 V 1989 Do KIK-u wpłynęła pozytywna decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie założenia Szkoły Społecznej w Podkowie Leśnej.
3 IX 1989 Uroczystą Mszą św., celebrowaną przez ks. bpa Mariana Dusia
w podkowiańskim kościele parafialnym, Społeczna Szkoła Podstawowa Klubu Inteligencji Katolickiej rozpoczęła pierwszy rok szkolny. Początkowo Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Modrzewiowej oraz na plebanii.
8 VI 1991 Jan Paweł II podczas IV pielgrzymki do Polski poświęcił kamień węgielny pod budowę przyszłej szkoły.
wakacje 1991 Szkoła uzyskała dodatkowy lokal przy al. Lipowej, gdzie zostały umieszczone klasy młodsze.
wakacje 1993 Dzięki pomocy finansowej KIK-u Szkoła uzyskała dostęp i wyremontowała piętro w budynku przy ul. Modrzewiowej.
VI 1995 Mury Szkoły Podstawowej opuścili pierwsi absolwenci.
V–XI 1998 Starania Szkoły o dzierżawię Pałacyku w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej nie powiodły się.
IX 1999 Powstało Gimnazjum KIK.
5 III 2001 Ksiądz Prymas wydał dekrety uznające Szkołę Podstawową i Gimnazjum za szkoły katolickie.
2 VI 2001 Szkole Podstawowej nadano imię św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
III 2002 Został powołany Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej.
20 IV 2002 Gimnazjum nadano imię św. Hieronima.
VI 2002 Gimnazjum ukończyli pierwsi absolwenci.
XI 2004 Komitet Budowy Szkoły zakupił teren pod budowę przy ul. Modrzewiowej.
10 VIII 2005 W obecności Relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus ks. Leon Kantorski poświęcił plac pod budowę.