Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Aktualności Rady Rodziców

06-11-2019
Autor: Rada Rodziców - Admin
SPOTKANIA RADY RODZICÓW

SPOTKANIA RADY RODZICÓW

 Prosimy Rodziców o zgłaszanie wszelkich spraw związanych z naszą szkołą, w szczególności:

  •  zagadnień dotyczących działań prowadzących do doskonalenia działalności statutowej Szkoły - pomysłów, sugestii, inspiracji w zakresie ciągłego rozwoju naszej szkoły i podnoszenia jakości nauki oraz opieki nad dziećmi
  •  pytań do Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach wykraczających poza indywidualne tematy klasowe
  •  wszelkich spraw w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia Uczniów
  •  tematów wymagających doprecyzowania na forum wszystkich klas w administracyjno-organizacyjnym obszarze życia szkoły
  •  zagadnień dotyczących możliwości wzbogacenia zwyczajów naszej szkoły i budowania pozytywnego wizerunku szkoły

 Prosimy o zgłaszanie spraw za pośrednictwem Przedstawicieli klas reprezentujących poszczególne klasy w Radzie Rodziców

06-11-2019
Autor: Rada Rodziców - Admin
REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rady Rodziców – poniżej link do regulaminu w formacie .pdf

 

Regulamin_Rady_Rodzicow.pdf

06-11-2019
Autor: Rada Rodziców - Admin
STRUKTURA RADY RODZICÓW

STRUKTURA RADY RODZICÓW

        

PREZYDIUM

Przewodniczący Rady:                            Sławomir Bidziński (kl. 5a i 7a)

Z-ca Przewodniczącego Rady:              Wojciech Kowalski (kl. 6b)

Sekretarz:                                                  Joanna Przybysz (kl. 5b)

Skarbnik:                                                    Marek Radosław (kl. 4)

 

CZŁONKOWIE RADY:                              Przedstawiciele poszczególnych klas