Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

rok szkolny 2019/2020

Biologia: Gradkowska Hanna                                                                 

Chemia: Stypa Anna                                                                  

Edukacja dla bezpieczeństwa: Stypa Anna                                                                        

Filozofia: Szymaszczyk Anna                                                                  

Fizyka: Dąbrowski Grzegorz                                                                   

Geografia: Zielińska- Król Ewa                                                               

Historia: Gaworska Kinga                                                                       

Informatyka: Urbański Kamil                                                                 

Język angielski: Chomicka Beata, Jedlińska Emilia, Motrenko Radosław, Walewska Anna                 

Język hiszpański: Czelakowska Hanna, Pokropek Agnieszka                                                                      

Język niemiecki: Mazanek Aleksandra, Mialdun-Ekielska Anżela                                                               

Język polski: Dąbrowska Jolanta                                                           

Matematyka: Cichocka Anna                                                                 

Religia: Maliszewski Jacek                                                                      

Wiedza o społeczeństwie: Gaworska Kinga                                                                     

Wychowanie fizyczne: Błażejak Artur, Misarko Mirosława                                                                        

Zajęcia artystyczne: Balińska Agata, Misarko Mirosława                                                             

 

Zajęcia z wychowawcą: Motrenko Radosław                                                                   

Biologia: Gradkowska Hanna      
Chemia: Stypa Anna        
Edukacja dla bezpieczeństwa: Stypa Anna    
Filozofia: Szymaszczyk Anna      
Fizyka: Dąbrowski Grzegorz      
Geografia: Zielińska- Król Ewa      
Historia: Gaworska Kinga      
Informatyka: Urbański Kamil      
Język angielski: Chomicka Beata, Jedlińska Emilia, Motrenko Radosław, Walewska Anna
Język hiszpański: Czelakowska Hanna, Pokropek Agnieszka  
Język niemiecki: Mazanek Aleksandra, Mialdun-Ekielska Anżela
Język polski: Dąbrowska Jolanta      
Matematyka: Cichocka Anna      
Religia: Maliszewski Jacek      
Wiedza o społeczeństwie: Gaworska Kinga    
Wychowanie fizyczne: Błażejak Artur, Misarko Mirosława  
Zajęcia artystyczne: Balińska Agata, Misarko Mirosława  
Zajęcia z wychowawcą: Motrenko Radosław