Komitet Budowy

Szkoły św. Teresy w Podkowie Leśnej

Historia

27 marca 2002
odbyło się zebranie założycielskie Komitetu Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum  św. Hieronima w Podkowie Leśnej 
listopad 2002 Komitet został zarejestrowany jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym
listopad 2004 Komitet Budowy nabył teren w centrum Podkowy Leśnej pod przyszłą budowę (3 400 m2)
grudzień 2004 w czasie wizyty w Podkowie Leśnej Ksiądz Prymas Kardynał Józef Glemp spotkał się z członkami Komitetu i udzielił pasterskiego błogosławieństwa dziełu budowy
styczeń 2005 Komitet uzyskał status organizacji pożytku publicznego
czerwiec 2005 odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej dla darczyńców Komitetu Izabeli, Karola i Artura Borosiewiczów
lipiec 2005  rozpoczęto postępowanie wyboru projektanta szkoły podstawowej z salą gimnastycznej
10 sierpnia 2005 w czasie Peregrynacji Relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej ks. Leon Kantorski poświęcił ziemię pod budowę nowej szkoły
kwiecień 2007 podpisano umowę z projektantem nowej szkoły, pracownią architektoniczną Grupa 5
lipiec 2007 zostały zakończone prace nad ostateczną koncepcją architektoniczną nowej szkoły; przedstawiciele Komitetu wraz z projektantami zaprezentowali Miejskiej Komisji Urbanistycznej w Podkowie Leśnej przygotowaną koncepcję, którą Komisja pozytywnie zaopiniowała
styczeń 2008 projektanci zakończyli prace nad projektem architektonicznym budynku szkolnego z salą gimnastyczną
kwiecień 2008 Komitet uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę
marzec 2009 Komitet rozpoczął postępowanie wyłaniające generalnego wykonawcę budowy
20 sierpnia 2009 podpisano umowę z firmą Łucz-Bud , jako generalnym wykonawca budowy
wrzesień 2009 rozpoczęto pierwsze prace budowlane przy 1 Etapie inwestycji-sali gimnastycznej
18 września 2009 w obecności ks. bpa Mariana Dusia wizytującego parafię św. Krzysztofa, podpisano Akt Erekcyjny budowy nowej szkoły
marzec 2010 rozpoczęto prace budowlane przy 2 Etapie inwestycji-budynku dydaktycznym
1 października 2010 Kardynał Józef Glemp Prymas Senior poświęcił nową salę gimnastyczną
1 października 2011 Kardynał Kazimierz Nycz poświęcił część dydaktyczną nowego budynku
15 maja 2014 zakupiono działkę pod budowę gimnazjum
lipiec 2017 rozpoczęto rozbudowę szkoły o nowe skrzydła dydaktycznego. Reforma ustroju szkolnego zmieniła sytuację i planowane skrzydło dla gimnazjalistów będzie służyło starszym klasom szkoły podstawowej
sierpień 2018 zakończono rozbudowę szkoły
luty 2021 w związku z likwidacją gimnazjów, zmieniono nazwę stowarzyszenia na Komitet Budowy Szkoły św. Teresy w Podkowie Leśnej

Galeria

wrzesien_2009
Tak wyglądała nasza budowa 18 września 2009 r.
kwiecien_2010
Tak wyglądała nasza budowa 30 kwietna 2010 r.
marzec_2011
Tak wyglądała nasza budowa 30 marca 2011 r.
wrzesien_2009
A tak wyglądał ukończony budynek 9 sierpnia 2011 r

1%

List do Rodziców - pobierz PDF

Kontakt

Komitet Budowy Szkoły św. Teresy w Podkowie Leśnej to nazwa stowarzyszenia, które w latach 2009-2018 wybudowało budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus Podkowie Leśnej. Do 2008 r. organem prowadzącym szkołę był Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Aktualnie Komitet jest organem prowadzącym szkołę.

pełna nazwa: Komitet Budowy Szkoły św. Teresy w Podkowie Leśnej

adres: ul. Modrzewiowa 41, 05-807 Podkowa Leśna

tel.: (22) 729 12 81

e-mail: zarzad.kbs@gmail.com

nr konta: 56 1500 1126 1211 2010 3881 0000

nr KRS: 0000137287

www.szkola2.pl/komitet-budowy