Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Dokumenty

Zgoszenie wypadku: 502-308-308
Zgoszenia on-line: www.warta.pl

Biuletyn szkolny

Nauczyciele szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

Nauczyciele:

 • dyrektor:
  Grzegorz DĄBROWSKI
 • dyrektor ds. dydaktyczno - wychowawczych: :
  Marzena PRĄDZYŃSKA
 • religia:
  s. Adriana ZAWIERTA
 • nauczanie zintegrowane:
  Teresa USZYŃSKI, Anna BOJARSKA, Zofia SZWECH, Agata JĘDA, Olga UŚCIŁOWSKA, Anna SZYMASZCZYK
 • język polski:
  Jolanta DĄBROWSKA, Justyna GŁUSZKO, Katarzyna ANTONIAK-PARKITNA
 • historia:
  Kinga GAWORSKA
 • język angielski:
  Beata CHOMICKA, Emilia JEDLIŃSKA, Anna WALEWSKA, Radosław MOTRENKO
 • język niemiecki:
  Andżela MIALDUN-EKIELSKA, Aleksandra MAZANEK
 • język francuski:
  Magdalena SAR-IGNUT
 • język hiszpański:
  Agnieszka POKROPEK-ŚWIDERSKA, Maria BAGIŃSKA
 • matematyka:
  Anna STYPA, Lucyna FORYŚ, Katarzyna WIĄZECKA
 • przyroda:
  Hanna GRADKOWSKA
 • biologia:
  Hanna GRADKOWSKA
 • geografia:
  Ewa ZIELIŃSKA_KRÓL
 • chemia:
  Anna STYPA
 • fizyka:
  Grzegorz DĄBROWSKI
 • informatyka:
  Mariusz TRACZYK, Kamil URBAŃSKI
 • muzyka:
  Michał BIAŁECKI
 • plastyka:
  Jakub CWIECZKOWSKI
 • technika:
  Ewelina PATEJUK, Jakub CWIECZKOWSKI
 • wychowanie fizyczne:
  Mirosława MISARKO, Jakub TREPCZYŃSKI, Artur BŁAŻEJAK
 • biblioteka:
  Iwona ZUBKA-KRAWCZYK
 • psycholog:
  Anna GAJEWSKA