Patron - św. Hieronim

Gdy mówimy: "święty Hieronim", przychodzą nam na myśl dwie sprawy, które dadzą się zamknąć w słowach: "Biblia" i "języki". Rozważania związane ze świętym Hieronimem jako patronem naszego gimnazjum kierują uwagę na te dwa zagadnienia. Jakie ma być gimnazjum imienia świętego Hieronima?

Gimnazjum takie jak wszystkie
Nasza szkoła niewiele różni się od innych gimnazjów w Polsce. Podobnie jak one jesteśmy zobowiązani do prowadzenia zajęć edukacyjnych według programów zawartych w ministerialnym dokumencie zwanym "Podstawą programową". To jednak tylko "podstawa". Chcielibyśmy wychodzić ponad ten obowiązek i realizując go budować określony, indywidualny kierunek wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych, podejmowanych przez całą społeczność naszego gimnazjum. Kierunek ten wyznaczył sam patron: święty Hieronim, Doktor Kościoła.

Biblia w gimnazjum
Pragniemy, aby Biblia stała się podręcznikiem życia dla całej szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów, rodziców. Święty Hieronim powtarzał, iż "nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". Potrzebne jest więc najpierw zdobycie odpowiedniej wiedzy, potem zaś jej ciągłe pogłębianie, by słowa zawarte w Biblii stały się dla nas duchowym drogowskazem. Czytanie Pisma Świętego, poparte gruntowną wiedzą biblijną, powinno przynosić duchowe owoce.

Języki
Hieronim ze Strydonu jako człowiek wszechstronnie wykształcony był również ogromnie wrażliwy na piękno mowy i języka, którym posługiwał się na co dzień. Uczył się także języków obcych, poświęcając na naukę nawet godziny nocne. Oprócz łaciny znał również języki: hebrajski, grecki i aramejski. Idąc za przykładem naszego patrona pragniemy szczególną troską otoczyć ćwiczenie wrażliwości na piękno języka ojczystego. Kładziemy też nacisk na naukę języków obcych. W naszym gimnazjum prowadzona jest zindywidualizowana nauka angielskiego - w zależności od poziomu zaawansowania uczniów - oraz nauka języka niemieckiego lub francuskiego (do wyboru) jako przedmiotu nadobowiązkowego.

Galeria:
Turniej św. Teresy - 2015

Marcelina - jedna z młodszych uczestniczek turnieju

Marcelina - jedna z młodszych uczestniczek turnieju

Jadzia z tatą

Jadzia z tatą

Karolina

Karolina

Ola z tatą

Ola z tatą

Antosia Osuchowska - wicemistrzyni singla w gimnazjum

Antosia Osuchowska - wicemistrzyni singla w gimnazjum

Tata Oli w akcji

Tata Oli w akcji

Tesia

Tesia

Marysia i Karolina z p. Małgorzatą Pietraszewską

Marysia i Karolina z p. Małgorzatą Pietraszewską

Andrzej

Andrzej

Piotr Wojtkowski - wicemistrz singla w podstawówce

Piotr Wojtkowski - wicemistrz singla w podstawówce

Karolina Ratajczyk - mistrzyni singla w szkole podstawowej

Karolina Ratajczyk - mistrzyni singla w szkole podstawowej

Kosma Skajewski - mistrz singla w szkole podstawowej

Kosma Skajewski - mistrz singla w szkole podstawowej

Uczestnicy i organizatorzy turnieju

Uczestnicy i organizatorzy turnieju

Alan Gałecki - mistrz singla w gimnazjum

Alan Gałecki - mistrz singla w gimnazjum

Kacper Misarko -wicemistrz singla w gimnazjum

Kacper Misarko -wicemistrz singla w gimnazjum